ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ย. -11 ก.ย. 2562

ป.ป.ท.    เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ย. -11 ก.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=ป.ป.ท.ป.ป.ท.

ป.ป.ท.

ลิงค์: https://ehenx.com/3414/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท,ปริญญาเอกทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 68,350-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ย. – 11 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

อัตราเงินเดือน :68,350 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท- ปริญญาเอก

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ 
(2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 
(3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ 
(4) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ ที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์ อย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านมา 
(5) มีความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ป.ป.ท.  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ป.ป.ท. ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 – 11 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ท.

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments