กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-4 ก.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/3355/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน,นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ก.ย. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยสนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับาชการในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ด้านเหมืองแร่) และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

 

อัตราเงินเดือน :11,500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :6 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 


นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่)

 

อัตราเงินเดือน :15,000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่)

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

วิชาที่สอบ

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1. ความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานรังวัด การคำนวณงานรังวัด และความรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่ 
2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ พ.ศ. 2560


นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่)

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1. ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ พ.ศ.2560 
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 4 ก.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงอุตสาหกรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments