กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -23 ส.ค. 2562 รวม 75 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั่ง

ลิงค์: https://ehenx.com/3356/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล,นายท้ายเรือ,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานประมง,นายช่างเขียนแบบ,ช่างไฟฟ้า,นายช่างรังวัด,กะลาสี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานพิทักษ์ป่า,พนักงานทั่วไป,พนักงานประมงพื้นฐาน,สหโภชน์,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการป่าไม้,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นิติกร,นายสัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-23,430
อัตราว่าง: 75
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชุมพร,ชลบุรี,ตรัง,ปัตตานี,พังงา,เพชรบุรี,ภูเก็ต,ระยอง,สงขลา,สมุทรสาคร,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ส.ค. – 23 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเครื่องกล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายท้ายเรือ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานประมง

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเขียนแบบ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างไฟฟ้า

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างรังวัด

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


กะลาสี

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานทั่วไป

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประมงพื้นฐาน

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


สหโภชน์

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการป่าไม้

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

 

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

 


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

 

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

 


นายสัตวแพทย์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเครื่องกล

 1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายเดินเรือ (ไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง)
 2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงาน

นายท้ายเรือ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายเดินเรือ (ไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง)
 2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงาน

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์


เจ้าพนักงานประมง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


นายช่างเขียนแบบ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม


ช่างไฟฟ้า

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


นายช่างรังวัด

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


กะลาสี

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนยีับตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป


เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา


ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

 1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านป่าชายเลนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชา

พนักงานทั่วไป

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย


พนักงานประมงพื้นฐาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านประมงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชา

สหโภชน์

 1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชา

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ต


นักวิชาการป่าไม้

ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาทางวนศาสตร์


นักวิชาการเผยแพร่

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศษสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


นิติกร

ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตรบัณฑิต


นายสัตวแพทย์

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ปรกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
 2. ได้รับวุฒิปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั่ง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 – 23 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั่ง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments