กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 ส.ค. 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม    เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 ส.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/3354/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ส.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15,000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

วิชาที่สอบ

(1)ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยวิธีสอบข้อเขียน (200 คะแนน) 
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ พ.ศ. 2560 
– ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเหมืองแร่ 
อุปกรณ์ในการทำตอบ ดังนี้ 
1. ปากกา 
2. เครื่องคิดเลข 
(2)ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับของตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงอุตสาหกรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments