กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ส.ค. -14 ส.ค. 2562

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/3225/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ส.ค. – 14 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง

ดวยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ

 

อัตราเงินเดือน :37,680 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรีขึ้นไป

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ

๑. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า 
๒. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 
๓. มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน ๒ ชิ้น 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๑) ปรับปรุง พัฒนา เสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(๒) เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท แผนงาน โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 – 14 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments