กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ส.ค. -14 ส.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/3226/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการเด็กเล็ก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ส.ค. – 14 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักพัฒนาเด็กเล็ก

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาการเด็กเล็ก

 

อัตราเงินเดือน :37,680 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาการเด็กเล็ก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
๒. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้ 
๒.๑ สำหรับวุฒิปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี 
๒.๒ สำหรับปริญญาโทไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี 
๒.๓ สำหรับปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
๓. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน ๒ เรื่อง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๑) จัดการดำเนินงานในศูนย์เด็กเล็กฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามระเบียบข้อบังคับนโยบายแผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์เด็กเล็ก 
(๒) วางแผนและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาการตามช่วงวัย ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กฯ จัดทำแผนนโยบาย การวัดและประเมินผล 
(๓) นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก 
(๔) ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 – 14 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments