กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 เม.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/2637/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองกิจการเพื่อการพัฒนา ที่ 7/2562

เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนั้งกานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม

ด้วยกองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ในตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏเิบัติงานให้กับกองกิจการเพื่อการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 15,000-17,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี, ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) นิติศาสตร์ (กฎหมายระหว่างประเทศ) เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) อักษรศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษ (ฟัง อ่าน เขียน และพูด) รวมถึงแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษษไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความสนใจประเด็นระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยข้อมูลและประสานงาน มีความคล่องตัว และมีมนุษญสัมพันธ์ ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้ในระดับดี และพิมพ์ภาษาไทย/อังกฤษได้คล่อง

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 – 22 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments