สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -1 พ.ค. 2562

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -1 พ.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ลิงค์: https://ehenx.com/2561/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเก็บข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 เม.ย. – 1 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

(1) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ และทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(1) ควบคุมการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล และควบคุมการบันทึกข้อมูลรายงานสภาพจราจร ในรูปแบบแผนที่ เส้นทางโครงข่ายถนนแสดงระดับความติดขัดของถนนแต่ละสาย ในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนเช้า – เย็น หรือช่วงเวลาพิเศษที่กำหนด
(2) ตรวจสอบ/ควบคุม ความถูกต้องของข้อมูล
(3) ทำการประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจ และบันทึกลงในฐานข้อมูลสารสนเทศของ สนข. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป
(4) สำรวจและจัดทำผังกายภาพพื้นที่เฉพาะจุด เพื่อประกอบการวิเคราะห์การจราจร
(5) จัดทำแผนที่/เขียนแผนผังการจราจรด้วยคอมพิวเตอร์
(6) ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 1 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments