สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-23 มี.ค. 2562

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-23 มี.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สภากาชาดไทยสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/2433/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,นายแพทย์,พนักงานห้องปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์,นักอรรถบำบัด,พยาบาล,นายแพทย์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง 

จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.-ปวส.


นายแพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานห้องปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ :  ปริญญาตรี


นักอรรถบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ :  ปริญญาตรี


พยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ :  ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่ธุรการ
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี(นับถึงวันที่สมัคร)
 2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถrพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี6.มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทเสียสละเวลาให้กับงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

นายแพทย์
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40ปี(นับถึงวันที่สมัคร)
 2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
 4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พนักงานห้องปฏิบัติการ
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี(นับถึงวันที่สมัคร)
 2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 4. สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอใช้
 5. สายตาปกติ
 6. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทเสียสละเวลาให้กับงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 7. หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

นักเทคนิคการแพทย์
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์
 4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 5. ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกและสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

นักอรรถบำบัด
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี(นับถึงวันที่สมัคร)
 2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี
 5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตนทุ่มเทเสียสละเวลาให้กับงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 6. หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

พยาบาล
 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่น ๆ
 5. หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments