สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-13 มี.ค. 2562

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-13 มี.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

ลิงค์: https://ehenx.com/2325/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชนป)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักอำนวยการ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงการอื่นที่จำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนระหว่างประเทศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักอำนวยการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ บริหารงานทั่วไป หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของ สพพ.
 2. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นครั้งคราวได้
 4. มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 5. กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับราชการทหาร
 6. ไม่เคยมีประวัติทุจริตหรือด่างพร้อยในการทำงาน

เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ ด้นการเงินหรือการบัญชี ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นครั้งคราวได้
 4. มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 5. กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับราชการทหาร
 6. ไม่เคยมีประวัติทุจริตหรือด่างพร้อยในการทำงาน

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชนป สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชนป ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900 ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 – 13 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026177676

ต่อ 502,511 หรือ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานการสมัครมาทางอีเมล์ napatl@neda.or.th

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments