โรงเรียนแผนที่ เปิดรับสมัครสอบ 20 ม.ค. -15 ก.พ. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=โรงเรียนแผนที่โรงเรียนแผนที่

โรงเรียนแผนที่

ลิงค์: https://ehenx.com/1695/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบแผนที่
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ม.ค. – 15 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงเรียนแผนที่ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมแผนที่ทหาร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนนายสิบแผนที่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกาาตอนปลาย สายวิทยาศษสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
  2. เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2542-พ.ศ.2544)
  3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

วิธีการสมัครงาน โรงเรียนแผนที่ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. – 15 ก.พ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “โรงเรียนแผนที่

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments