มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -10 ม.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/1481/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 20,250-23,630
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 10 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2561

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :23,630 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :20250 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :20,250 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :20,250 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word Excel PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
– หากมีประสบการณ์ในด้านการประสานงานโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ได้รับปริญญาตรี วุฒิบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หรือวุฒิอื่นๆ ทางด้านการบัญชี
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word Excel และ PowerPointได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

– ได้รับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดีเยี่ยม
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word Excel PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
– หากมีประสบการณ์ในด้านการประสานงานโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

– ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
– มีความชำนาญในการใช้ photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมกราฟฟิคอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักงานออกแบบ สร้างแนวความคิดแปลกใหม่ได้ดี และมีความกระตือรือร้นสูง
– รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
– หากมีประสบการณ์ทางด้านงานกราฟฟิคดีไซน์ โฆษณา สิ่งพิมพ์ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
** กรุณาส่งตัวอย่างผลงานที่เคยทำ เพื่อประกอบการพิจารณามาที่ nitjanun.m@tbs.tu.ac.th**

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประสานงานด้านการเรียนการสอน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทางการบัญชี

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

บริหารงานด้านการเรียนการสอน นักศึกษาต่างประเทศ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

– สร้างสื่อการประชาสัมพันธ์
– ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทางด้านการบัญชี คอมพิวเตอร์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ความรู้ด้านการบริหาร ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ Microsoft Word Excel

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ใช้ photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมกราฟฟิคอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. – 10 ม.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 13 ธ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments