สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-16 พ.ย. 2561

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-16 พ.ย. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลิงค์: https://ehenx.com/1313/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำข้อมูลวิชาการด้านการจัดการความรู้
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 16,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำข้อมูลวิชาการด้านการจัดการความรู้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะจัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการด้านการจัดการความรู้ จึงประสงค์จะจ้างเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลการจัดการความรู้ จำนวน 1 ราย

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำข้อมูลวิชาการด้านการจัดการความรู้

อัตราค่าจ้าง 16,000 บาท

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. อายุระหว่าง 20-35 ปี
 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 3. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office, Infographic และ Photoshop ในระดับใช้งานได้

ขอบเขตงาน

รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลความรู้เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของสำนักงานฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เช่น การถอดองค์ความรู้จากบุคคลต้นแบบ การบันทึกภาพวีดิโอ ถอดเทป หรือสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว และการถอดบทเรียน (Lesson Learn) เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :ตนเอง  

  ผู้สนใจรับและเขียนใบสมัครได้ที่ ส่วนนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 – 16 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02227641

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments