สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ย. -16 พ.ย. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/1205/ หรือ
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 50,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ย. – 16 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง 

จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

อัตราเงินเดือน :50,000 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญพิเศษ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง หรือการพัสดุ เป็นต้น
3. เข้าร่วมการหารือและทำความเข้าใจกับหน่วยงานและบุคคลภายนอกในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายตามข้อ ๑. และ ๒.
4. ให้คำปรึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 – 16 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments