กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ต.ค. 2561 รวม 18 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/1097/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการสถิติ,นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,พยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-19,680
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง  ดังนี้ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการสถิติ นักวิชาการพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง เภสัชกร

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ ก

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ 16920-19680 บาท


ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ ข

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ   15,960 บาท


ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท


ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าจ้างที่ 13300 บาท


ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ 13,300 บาท


ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง 4 อัตรา

พระเจ้าที่จะได้รับ 13 300 บาท


ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

กลุ่มงาน เทคนิค

อัตราว่าง 2 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ 12 240 บาท


ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

กลุ่มงาน บริการ

อัตราว่าง 3 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ 8300 บาท


ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงาน บริการ

อัตราว่าง 3 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ 7590 บาท


ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ

กลุ่มงาน บริการ

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ 7,590- 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เภสัชกร

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์และได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้น 1  หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
 2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้และได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้น 1  หรือ หรือได้รับใบอนุญาตเป็น หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาเภสัชกรรมจากสภาเภสัช
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกสาขาวิชา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

นักวิชาการสถิติ

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

นักวิชาการพัสดุ

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

นักทรัพยากรบุคคล

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

นักจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

 1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

ผู้ช่วยพยาบาล

 1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
 3. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
 4. ได้รับคุณวุฒิอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือ
 2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  ปีหรือ
 3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือได้รับคุณวุฒิอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

พนักงานบริการ

 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือ
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือ
 3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ต่างช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือ
 4. ได้รับคุณวุฒิอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซม. โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะจำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.095272840

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments