สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ต.ค. -18 พ.ย. 2561

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ต.ค. -18 พ.ย. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์

สตง.

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/886/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม60อัตรา,นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิัติการ(บัญชี),นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ต.ค. – 18 พ.ย. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล มีมติในการประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดำเนินการสรรหาลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิัติการ (บัญชี)
จำนวน 50 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ต้องเป็นลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2551

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิัติการ (บัญชี)

สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 18 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments