กรมทหารพรานที่ 47 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 ต.ค. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทหารพรานที่

กรมทหารพรานที่ 47

ลิงค์: https://ehenx.com/875/ หรือ
ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพราน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ยะลา (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทหารพรานที่ 47 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมทหารพรานที่ 47

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กรทหารพรานที่ 47 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้บรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด กรมทหารพรานที่ 47 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาสาสมัครทหารพราน
วุฒิการศึษา ม.ต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานในการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร บิดา และมารดา จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.8, สด.9 หรือ สด.43) จำนวน 2 ฉบับ
  5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ฉบับ
  6. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ จะต้องระบุว่า ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน (รพ.ของรัฐเท่านั้น)
  7. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล
  8. หากเอกสารหลักฐานในการรับสมัครไม่ครบ จะไม่ดำเนินการรับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมทหารพรานที่ 47 :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 บ้านสะปาเราะ หมู่ท่ 5 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 – 13 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.073291406

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทหารพรานที่ 47

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments