มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ย. -20 ก.ย. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ย. -20 ก.ย. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/707/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักแนะแนวการอาชีพและอาชีพ,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 19,500-22,750
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ย. – 20 ก.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ด้วยมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับนุน จึงประกาศรับสมัครบุคคล เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท


ตำแหน่ง นักแนะแนวการอาชีพและอาชีพ

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณวุฒิ ปริญญาโท

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 22,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (ทุกสาขาวิชา)

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผ่านการศึกษาวิชาจิตวิทยาทั่วไป

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้าสอบแข่งขันติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 – 20 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.024416036

หรือ 024416000 ต่อ 2152, 2155

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 25 ก.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments