สอบท้องถิ่น รอบ 2เช็คตำแหน่งที่จะเปิดสอบท้องถิ่นรอบ2อัพเดตก.ค.61

สอบท้องถิ่น รอบ 2เช็คตำแหน่งที่จะเปิดสอบท้องถิ่นรอบ2อัพเดตก.ค.61

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น รอบ 2

ลิงค์: https://ehenx.com/211/ หรือ เรื่อง: เช็คตำแหน่งที่จะเปิดสอบท้องถิ่นรอบ2อัพเดตก.ค.61


ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น รอบ 2 เปิดรับสมัครสอบ

สายทั่วไป (ปวช.-ปวส.)
 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 3. เจ้าพนักงานการคลัง
 4. เจ้าพนักงานการเกษตร
 5. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 6. เจ้าพนักงานพัสดุ
 7. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 8. เจ้าพนักงานทะเบียน
 9. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 10. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
 11. พยาบาลเทคนิค
 12. สัตวแพทย์
 13. นายช่างโยธา
 14. นายช่างเขียนแบบ
 15. นายช่างสำรวจ
 16. นายช่างผังเมือง
 17. นายช่างเครื่องกล
 18. เจ้าพนักงานประปา
 19. เจ้าพนักงานห้องสมุด
 20. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 21. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 22. ธุรการ
 23. ประชาสัมพันธ์
 24. เจ้าพนักงานเทศกิจ
 25. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 26. เจ้าพนักงานเกษตร
 27. นายช่างผังเมือง
 28. นายช่างไฟฟ้า

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สายวิชาการ (ปริญญาตรี)
 1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 2. นักวิชาการคลัง
 3. นักวิชาการเกษตร
 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 5. นักวิชาการสุขาภิบาล
 6. นักจัดการงานเทศกิจ
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 8. พยาบาลวิชาชีพ
 9. วิศวกรสุขาภิบาล
 10. วิศวกรโยธา
 11. วิศวกรเครื่องกล
 12. วิศวกรไฟฟ้า
 13. นักสันทนาการ
 14. นักพัฒนาการกีฬา

คอร์สติวสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตรวจสอบภายใน จัดเก็บรายได้ การเงินและบัญขี พัสดุ นักวิขาการคลัง

สายครู (ปริญญาตรี)
 1. ครูเอกวัดผลและประเมินผล
 2. ครูเอกภาษาไทย
 3. ครูเอกฟิสิกส์
 4. ครูเอกสังคม
 5. ครูเอกพลศึกษา
 6. ครูเอกบรรณารักษ์
 7. ครูเอกศิลปะ
 8. ครูเอกนาฏศิลป์
 9. ครูเอกดนตรี
 10. ครูเอกดนตรีไทย
 11. ครูเอกดนตรีสากล
 12. ครูเอกคอมพิวเตอร์
 13. ครูเอกปฐมวัย
 14. ครูเอกภาษาจีน
 15. ครูเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
 16. ครูผู้ดูแลเด็ก

ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูล (ในตำแหน่งที่ว่าง ที่สอบแล้วไม่พอในการบรรจุรอบแรกและบรรจุหมดไปแล้ว) คาดว่าเปิดรับสมัคร พ.ย 61 นี้ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แนวทางการเตรียมตัวสอบ (เนื้อหาการสอบ) คลิกที่ https://z.iqepi.com หรือ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

, ,