สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-7 ส.ค. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/200/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานกองอากาศยานขนส่ง,พนักงานกองตรวจการปฏิบัติการอากาศยานต่างประเทศ,พนักงานกองอากาศยานทั่วไป,พนักงานกองพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ,พนักงานกองพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ,พนักงานกองตรวจสอบผู้ดำเนินการเดินอากาศ,พนักงานกองตรวจสอบอากาศยาน,พนักงานกองทะเบียนอากาศยาน,พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานหน่วยซ่อมบำรุง,พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานอากาศยานและผลิตภัณฑ์ด้านการบิน,พนักงานบริหารทั่วไป,พนักงานกองสื่อสารองค์กร,พนักงานกองเศรษฐกิจการบิน,พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัย,พนักงานกองกฎหมายเศรษฐกิจการบิน,พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ด้วยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานกองอากาศยานขนส่ง ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน (มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี)

พนักงานกองอากาศยานขนส่ง ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

พนักงานกองตรวจการปฏิบัติการอากาศยานต่างประเทศ ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

พนักงานกองอากาศยานทั่วไป ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

พนักงานกองพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

พนักงานกองพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานกองตรวจสอบผู้ดำเนินการเดินอากาศ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานกองตรวจสอบอากาศยาน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานกองทะเบียนอากาศยาน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานหน่วยซ่อมบำรุง ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานอากาศยานและผลิตภัณฑ์ด้านการบิน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานบริหารทั่วไป ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานกองสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารกลาง

พนักงานกองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน

พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัย ฝ่ายกฎหมาย

พนักงานกองกฎหมายเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายกฎหมาย

พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานกองอากาศยานขนส่ง ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน (มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี)

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมอุตสาหการ) หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม

พนักงานกองอากาศยานขนส่ง ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมอุตสาหการ) หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม

พนักงานกองตรวจการปฏิบัติการอากาศยานต่างประเทศ ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมอุตสาหการ) หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานกองอากาศยานทั่วไป ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมอุตสาหการ) หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม

พนักงานกองพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม

พนักงานกองพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมอุตสาหการ) หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม

พนักงานกองตรวจสอบผู้ดำเนินการเดินอากาศ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมอุตสาหการ) หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม

พนักงานกองตรวจสอบอากาศยาน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมอุตสาหการ) หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม

พนักงานกองทะเบียนอากาศยาน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมอุตสาหการ) หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม

พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานหน่วยซ่อมบำรุง ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมอุตสาหการ) หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม

พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานอากาศยานและผลิตภัณฑ์ด้านการบิน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมอุตสาหการ) หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม

พนักงานบริหารทั่วไป ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานกองสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารกลาง

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม

พนักงานกองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการการบิน หรือบริหารธุรกิจสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการตลาดหรือการเงิน หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม

พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัย ฝ่ายกฎหมาย

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบ

พนักงานกองกฎหมายเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายกฎหมาย

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบ

พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายกฎหมาย

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาตามที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบ

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (วงเล็บมุมซอง) ถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายบริหารกลาง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เลขที่ 333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า 2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2561 – 7 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments