กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี

ลิงค์: https://iqepi.com/39992/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมบังคับคดีอุบลราชธานี

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็ฯลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

– ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

– อัตราค่าจ้าง 11,680.- บาท รวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 3,320.- บาท รายได้รวม 15,000 บาท

คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบเงินในงบประมาณและการคำนวณเงินและตรวจสอบยอดเงินในคดีแพ่ง คดีล้มละลาย รับผิดชอบทำบัญชีรับ-จ่าย บัญชีส่วนแบ่งเฉลี่ยสำนวนคดีแพ่ง และคดีล้มละลาย บันทึกรายการค่าธรรมเนียม และผ่านเข้าบัญชีรายคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีล้มละลาย รวบรวมรายการค่าธรรมเนียมส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ลงบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทรายคดีล้มละลาย, คดีแพ่ง วางทรัพย์ออกใบเสร็จรับเงิน, จ่ายเงินในคดีล้มละลาย, คดีแพ่ง, วางทรัพย์ ตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ คำคำนวณหนี้ ประกอบสัญญาแห่งหนี้มูลหนี้ตามส่วนที่เจ้าหนี้ควรจะได้รับ จัดทำคำสั่งในเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้กรณีคำขอรับชำระหนี้ไม่มีผู้โต้แย้ง ตรวจสอบเอกสารและคิดคำนวณเงินตามคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือตามคำร้องขอคำนวณยอดหนี้ ตรวจสอบเอสการแห่งหนี้ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในสำนวณคำขอรับชำระหนี้ สำนวนทวงหนี้ สำนวนสาขาคดีแพ่งของสถาบันการเงิน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน พ.ศ.2560  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในวันสอบต้องถือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วย

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมบังคับคดี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมบังคับคดี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments