กยศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 ก.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กยศ

กยศ

ลิงค์: https://iqepi.com/39933/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,750-18,750
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กยศกรุงเทพมหานคร

กยศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

1. นิติกร ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,750 บาท

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

งานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ นิติกรรมสัญญาต่างๆ งานด้านคดี ตอบข้อหารือภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์

2. พนักงานธุรการ ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,750 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

งานด้านธุรการ งานเอกสาร งานสารบรรณ และงานอื่นๆ ตามที่ได้ับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

รับผิดชอบงานวางแผนอัตรากำลังคน งานสรรหา คัดเลือก นัดหมายผู้สมัคร ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร งานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ งานเอกสารสัญญาจ้าง งานประเมินผลการทดลองงาน งานบันทึกประวัติพนักงานลงระบบ ERP งานเลื่อนตำแหน่ง งานประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ สถิติ สาขาใดสาขาหนึ่งหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments