ครม เปิดรับสมัครสอบ 3 พ.ค. -30 มิ.ย. 2559 |อนุมัติ 6 หน่วยงานเพิ่ม ขรก. 1,457 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

ครม

“ครม”

ลิงค์: https://iqepi.com/34782/ หรือ
เรื่อง: อนุมัติ 6 หน่วยงานเพิ่ม ขรก. 1,457 อัตรา


ครม เปิดรับสมัครสอบ

เมื่อ 3 พ.ค. 59พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม.ว่า ครม.อนุมัติและรับทราบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอดังนี้ 1.อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ 6 หน่วยงาน ได้แก่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน126 อัตรา

2.กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 120 อัตรา

3.กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 971 อัตรา

4.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 48 อัตรา

5.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 8 อัตรา

6.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 184 อัตรา

รวมทั้งหมด 1,457 อัตรา

แหล่งที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/696826

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments