กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.พ. -29 ก.พ. 2559 |พนักงานธุรการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมทางหลวง

“กรมทางหลวง”

ลิงค์: https://iqepi.com/33843/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.พ. – 29 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทางหลวงกรุงเทพมหานคร

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร พนักงานธุรการ (จ้างเหมาบริการ) สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี่

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหาร/การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
– มนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานบริการ
– มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
– หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. คุณสมบัติอื่น ๆ
– มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี
– เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
– เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
– เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กำหนด

3. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
– สำนาใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
– ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

4. ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2354-6668 ต่อ 26411 แฟกซ์ 02-354-6239 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สมัครงาน กรมทางหลวง งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง รับสมัคร สอบ กรมทางหลวง2559 สอบ กรมทางหลวง 59 กรมทางหลวง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมทางหลวง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments