ราชบัณฑิตยสภา บัดนี้ –  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาชี้แจงคำ “โรฮีนจา” และ “เมียนมา”


ฝากประชาสัมพันธ์

ราชบัณฑิตยสภา

“ราชบัณฑิตยสภา”

ลิงค์: https://iqepi.com/31493/ หรือ
เรื่อง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภาชี้แจงคำ “โรฮีนจา” และ “เมียนมา”
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาชี้แจงคำ “โรฮีนจา” และ “เมียนมา”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่สำคัญตามกฎหมายประการหนึ่งคือ การจัดทำหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย เพื่อให้เป็นแบบแผนเดียกวันหรือเป็นมาตรฐานของทางราชการ รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดให้เขียนคำ “Rohingya” ด้วยอักษรไทยว่า “โรฮีนจา” ดังที่โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้ชี้แจง แก่สื่อมวลชน นั้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับหนังสือจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 ขอหารือการใช้คำภาษาไทยของชื่อกลุ่ม Rohingya จากประเทศเมียนมา เพื่อหาข้อยุติเรื่องการเขียนคำภาษาไทยระหว่าง “โรฮิงญา” กับ “โรฮิงยา” สำนักงานราชบัณฑิตยสภา หรือราชบัณฑิตยสถานในขณะนั้น ได้มีหนังสือตอบหน่วยงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 โดยได้หารือกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่าซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวพม่าที่เชี่ยวชาญหลักการออกเสียงคำในภาษาพม่า และได้รับคำชี้แจงการเขียนคำดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ สรุปได้ดังนี้ อ่านต่อจากเอกสารแนบคลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments