Categories
รายงานพิเศษ

สอบท้องถิ่น –  แนวทางการสอบท้องถิ่นใหม่ กสถ.จัดสอบแทนทั้งหมด ไม่ให้ อปท.จัดสอบเอง หรือ ให้จัดสอบเฉพาะภาค ค.

“สอบท้องถิ่น –  แนวทางการสอบท้องถิ่นใหม่ กสถ.จัดสอบแทนทั้งหมด ไม่ให้ อปท.จัดสอบเอง หรือ ให้จัดสอบเฉพาะภาค ค.”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15357 หรือ
ตำแหน่ง: แนวทางการสอบท้องถิ่นใหม่ กสถ.จัดสอบแทนทั้งหมด ไม่ให้ อปท.จัดสอบเอง หรือ ให้จัดสอบเฉพาะภาค ค.
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สรุปได้ 3 แนวทาง คือ

1. ให้ กสถ.ดำเนินการจัดสอบแทน อปท. ทั้ง ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. เหมือนครั้งที่ผ่านมา และไม่ให้ อปท.ดำเนินการจัดสอบเองอีก **มีโอกาสเป็นไปในแนวทางนี้มากที่สุด**

2. ให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบเฉพาะส่วนของ ภาค ก. และ ภาค ข. แล้วส่งให้ อปท.จัดสอบ ภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์เอง

3. ให้ อปท. จัดสอบกันเองเหมือนเดิม

อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 พาดหัวไว้ว่า ก.กลางหนุนเลิก-ให้ อปท. สอบบรรจุ พบทุจริตอื้อ-ซื้อขายตำแหน่ง

ในการประชุมคณะกรรมการกลาง (ก.กลาง) พนักงานส่นตำบล, พนักงานเทศบาล และข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัด (อบจ.) มีการพิจารณายกเลิกการสอบแข่งขันที่กำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการว่าจ้างสถาบันการศึกษาดำเนินการจัดสอบ เนื่องจากมีปัญหาทุจริต มีการเรียกร้องรับสินบนเพื่อซื้อขายตำแหน่งเรียกเงินค่าตำแหน่ง โดยเฉพาะการจัดสอบบรรจุในตำแหน่งว่าง 134 อัตรา ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีการทุจริตชัดเจน เนื่องจากผู้บริหารสถาบันการศึกษายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำสถาบันไปจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง และที่ผ่านมามีการสั่งยกเลิกการใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.กลาง ได้เสนอทางเลือกสำหรับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภาค ก. และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง หรือภาค ข. ให้คณะกรรมการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบ ส่วนการสอบสัมภาษณ์หรือภาค ค. ให้ อปท.จัดสอบเอง โดยให้กำหนดคะแนนความห่างของผู้สอบต้องไม่เกิน 5 คะแนน เพื่อให้ อปท. มีสิทธิคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถไปปฏิบัติงาน แนวทางต่อมามีข้อเสนอให้ กสถ. จัดสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. ส่งให้ อปท.ดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง และสุดท้ายมีข้อเสนอให้ใช้วิธีการเดิม โดยให้ อปท.ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบในส่วนกลางทั้งหมด

“มีการตั้งข้อสังเกตว่า การจัดสอบบรรจุในส่วนกลางโดย กสถ. ที่ผ่านมา มีผู้สอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพียง 2 เปอร์เซ็นต์เท่นั้น แต่กรณี อปท. จัดสอบเอง โดยว่าจ้างสถาบนการศึกษาออกข้อสอบและตรวจผลการสอบแข่งขัน จะมีผู้สอบผ่านมากกว่า 5 เท่าของตำแหน่งว่าง สำหรับการนำเสนอแนวทางดังกล่าวขณะนี้ อนุกรรมการ ก.อบต. และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่อนุกรรมการ ก.อบจ. มีความเห็นให้ใช้แบบเดิม คือให้ อปท.จัดสอบเอง ซึ่งคาดว่ามติเสียงส่วนใหญ่ใน ก.กลาง จะสนับสนุนให้ กสถ.เปิดสอบบรรจุในส่วนกลาง

สมัครงาน สอบท้องถิ่น งานราชการ สอบท้องถิ่น รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น 2557 สอบ สอบท้องถิ่น 57 สอบท้องถิ่น เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สอบท้องถิ่น :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments