Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

สำนักงาน.คณะกรรมการ.กฤษฎีกา –  ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี

“สำนักงาน.คณะกรรมการ.กฤษฎีกา –  ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15359 หรือ
ตำแหน่ง: ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


(31 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 24 ส.ค.2557 นั้น

บัดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศสืบไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

1.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2.หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี
3.นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
4.พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
5.นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี
6.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8.พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
9.นายสมหมาย ภาษี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
10.นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
11.นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
12.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
13.นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14.พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
15.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
16.พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17.นายพรชัย รุจิประภา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18.นายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
19.พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
20.นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
21.พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
22.นายสุธี มากบุญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
23.พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
24.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
25.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
26.นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27.พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
28.นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
29.พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
30.นายรัชตะ รัชตะนาวิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
31.นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
32.นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

http://mpics.manager.co.th/pics/Images/557000010240701.JPEG

ประวัติคณะรัฐมนตรีประยุทธ์1

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 
 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม 
 
               “พี่ใหญ่แห่งบูรพาพยัคฆ์” วัย 69 ปี ผู้นี้ เคยดำรงตำแหน่ง รมว.กลาโหม สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปี 2551-2554 และอดีต ผบ.ทบ.สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ปี 2547-2548 แม้จะไม่ปรากฏตัวบ่อยนัก แต่ก็เป็นที่รู้ทั่วกันว่า “บิ๊กป้อม” เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมืองและการทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการยึดอำนาจการปกครองในครั้งนี้
 
 
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
 
               “หม่อมอุ๋ย” ในวัย 67 ปี อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ปี 2534 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2544 สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และอดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง สมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ปี 2550
 
 
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี 
 
               นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นสาขาเคมี วัย 70 ปี ผู้นี้ เป็นหลานของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีบทบาทสำคัญในแวดวงวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของไทย จากผลงานสำคัญคือ ค้นพบกลไกการดื้อยาของเชื้อมาลาเรีย เคยดำรงตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ สมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ 
 
 
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ 
 
               “บิ๊กเจี๊ยบ” เพื่อนร่วมรุ่น ตท.12 กับ พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 
 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
 
               เจ้าของฉายา “เนติบริกร” วัย 62 ปี อดีตอาจารย์กฎหมายที่ผันตัวมาเป็นข้าราชการพลเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
               เป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐบาล ต่อมาหลังการรัฐประหารปี 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
 
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ
 
               จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารคิงส์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ และปริญญาโททางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง สหรัฐอเมริกา และเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น เปรียบเทียบ ณ มหาวิทยาลัยโซเฟีย ประเทศญี่ปุ่น
 
               ผ่านการศึกษาหลักสูตร “นักปกครองชั้นสูง” จากวิทยาลัยมหาดไทย และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2550
 
               เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ของกองทัพบก จากนั้นได้โอนย้ายมารับราชการสังกัดกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เติบโตตามสายราชการตามลำดับ และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งในเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 จึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และในปี 2557 คสช.แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อีกหน้าที่หนึ่ง รวมทั้งเป็นหนึ่งในทีมตรวจสอบสต็อกโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดที่แล้ว ด้วย
 
 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกฯ
 
               ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เข้ามาเป็นรัฐมนตรีแบบไม่มีใครคาดคิด รับราชการในหน่วยงานนี้มานาน และมีกระแสข่าวว่ามีความคุ้นเคยกับหัวหน้า คสช.มากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงได้รับหน้าที่เสนาบดีในคราวนี้
 
 
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม
 
               รองผู้บัญชาการทหารบก เลขาธิการ คมช. ว่าที่ผบ.ทบ. อดีตเสนาธิการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2498 “บิ๊กโด่ง” เป็นบุตรของ พล.อ.เลิศรบ สีตบุตร กับ นางประณีต สีตบุตร มีพี่ชาย 1 คน คือ พล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร นักเรียนเก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เตรียมทหารรุ่นที่ 14 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 เป็นน้องรักของบิ๊กตู่
 
 
นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง
 
               เมื่อวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 หรือที่เรียกว่า วิกฤติต้มยำกุ้ง นั้น เขาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ปรึกษานายทนง พิทยะ อดีต รมว.คลัง สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ไปเจรจากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก ต่อมาเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง ดูแลกรมภาษี เกษียณอายุราชการปี 2547 ต่อมาสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ เขาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ทำงานกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ไม่ต่างจากครั้งนี้ 
 
 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมช.ต่างประเทศ
 
               นักเรียนเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (เรียน 1 ปี พ.ศ.2510-2511/รุ่น 20 ก่อนรับทุน ก.พ.เรียนต่อสหรัฐ) UCLA (ปริญญาตรีและโท) Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (ปริญญาโท) และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.36/ปรอ.6 หรือ วปรอ.366) รับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ 
 
               อายุงาน 36 ปี ทำงานตั้งแต่รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ จนถึงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ถือว่าเป็นนักการทูตชั้นนำของกระทรวงบัวแก้วที่มีคุณภาพคนหนึ่ง การเข้าร่วมรัฐนาวาประยุทธ์ 1 คราวนี้ ต้องดูว่าท่านทูตดอนจะอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาชี้แจงนานาประเทศให้เข้าใจ และร่วมงานกับประเทศไทยได้ดังเดิมหรือไม่
 
 
นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา
 
               “คุณน้อง” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าไทย
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
               “บิ๊กอู๋” ผบ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้า คสช. และหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ คสช. เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 29 เคยเป็น 1 ใน 7 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสายตำรวจ เมื่อปี 2549 อดีตเลขาธิการ ป.ป.ส. ก่อนจะมานั่ง ผบ.ตร. 
 
 
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
 
               อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2541-2546 และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2547-2550 ในสมัยรัฐบาลนายชวน พ.ต.ท.ทักษิณ และพล.อ.สุรยุทธ์ ปัจจุบันอายุ 67 ปี ทั้งนี้ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปี 2555 เขาเป็นประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
 
 
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม
 
               ผู้บัญชาการทหารอากาศ และรองหัวหน้า คสช. เป็นหัวหน้ารับผิดชอบฝ่ายเศรษฐกิจ เขาเป็นเตรียมทหารรุ่น 13 พล.อ.อ.ประจิน หรือ “บิ๊กจิน” เป็นรุ่นน้องทหารอากาศคนสนิทของ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ อดีต ผบ.ทอ.
 
               ประวัติไม่ธรรมดา เป็น 1 ใน 6 นักบินเอฟ 16 รุ่นแรกของกองทัพอากาศ และเป็น ดร.ประจิน โดยสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2556 
 
 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม 
 
               นักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ วิลเลียมส์ คอลเลจ, สหรัฐอเมริกา 
 
               เติบโตในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จนได้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ หลังการยึดอำนาจได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก สนช. และได้ลาออกในที่สุด
 
 
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
               “บิ๊กหนุ่ย” อายุ 61 ปี เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์ เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549 และอดีตรองผู้บัญชาการทหารบก มีบทบาทในการวางแผนกระชับพื้นที่ช่วงการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน เผด็จการแห่งชาติ ปี 2553 ในตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
 
               พล.อ.ดาว์พงษ์ เป็นกรรมการมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร เป็นประธานกรรมการ และมีนายทหารระดับผู้ใหญ่อีกหลายคนเป็นกรรมการ เช่น พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.อนุพงษ์ เป็นต้น 
 
 
นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) 
 
               อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ปี 2551 ก่อนหน้านี้เคยเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ 
 
               นอกจากนี้ยังเป็นประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ ถึงรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ 
 
 
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน 
 
               นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงิน อายุ 69 ปี อดีต รมว.พาณิชย์ สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต นอกจากนั้นยังเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549 ก่อนหน้านี้เคยเป็นกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประธานกรรมการบริหารธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย หรือ เอ็กซิมแบงก์ และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
 
 
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ 
 
               เพื่อนร่วมรุ่น ตท.12 (จปร.23) กับ พล.อ.ประยุทธ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ทบ. 1 ใน 5 เสือ ทบ. และรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ตำแหน่งนี้ได้มาเพราะอดีตเคยดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบไม่ต่างจาก “พ่อบ้าน” ทบ. ไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรมการเงินทหารบก รองปลัดบัญชีทหารบก ผู้ช่วย เสธ.ทบ. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ททบ.5 
 
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์
 
               เจ้าของสมญา “วีรสตรี อีอ็อกชั่น” เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่สำคัญเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) 
 
 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย
 
               “บิ๊กป๊อก” เตรียมทหารรุ่น 10 รุ่นเดียวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ และถือว่าเป็นพี่รองแห่งบูรพาพยัคฆ์ เขาเป็นหนึ่งในทหารที่ร่วมรัฐประหารปี 2549 ต่อมาได้เป็น ผบ.ทบ. ต่อจาก พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน 
 
               พล.อ.อนุพงษ์ เป็น ผบ.ทบ.ในช่วงเปลี่ยนผ่านนายกรัฐมนตรีถึง 4 คน ได้แก่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายสมัคร สุนทรเวช นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก่อนส่งไม้ต่อให้น้องคนสนิทอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ 
 
 
นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย 
 
               จบการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือในสายการปกครองเรียกกันว่า “สิงห์ดำ” ลูกหม้อมหาดไทยขนาดแท้ เพราะเริ่มรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ และเติบโตในสายงานเรื่อยมาจนได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด อาทิ ยโสธร อุบลราชธานี และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม
 
               “บิ๊กต๊อก” รอง ผบ.ทบ. และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 15 รุ่นเดียวกับ พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 และพล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ว่าที่ ผบ.ตร. ล่าสุดพ้นจากไลน์ 5 เสือ ทบ.ไปนั่งตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม 
 
 
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน
 
               “บิ๊กเต่า” จะเกษียณอายุราชการกันยายนนี้ เป็นเพื่อนร่วมรุ่น ตท.12 อีกคนของ พล.อ.ประยุทธ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และประธาน “กลุ่มงานสร้างความปรองดองและการปฏิรูป” ของ คสช. 
 
 
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม
 
               อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อายุ 63 ปี จบการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และคว้าปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการในกระทรวงนี้และผ่านงานอธิบดีกรมศิลปากรมาแล้ว รวมทั้งได้รับรางวัลด้านต่างๆ มากมาย
 
 
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
               เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง ชาติ และยังเป็นประธานบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามคำสั่ง คสช. ถือว่าเป็บุคคลชั้นนำของเมืองไทยในแวดวงไอทีและการศึกษา การที่ พล.อ.ประยุทธ์เลือกเข้ามาช่วยงานในตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ถือว่าเป็นการได้เทคโนแครตคนหนึ่งของเมืองไทยมาทำงานในภาวะไม่ปกติเช่นนี้
 
 
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ
 
               “บิ๊กเข้” ผู้บัญชาการทหารเรือ และรองหัวหน้า คสช. ดูแลฝ่ายสังคมจิตวิทยา เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 13 รุ่นเดียวกับ พล.อ.อ.ประจิน 
 
 
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ
 
               เกิด 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2489 ที่ปรึกษาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บุตรของ นายเกรียง กีรติกร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เคยได้รับรางวัลพระราชทาน เนื่องในการสอบได้เป็นที่ 1 ของประเทศไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2507 ถือว่าเป็นเทคโนแครตด้านการศึกษาคนหนึ่งของเมืองไทยที่น่าจับตาว่าจะช่วยการ ปฏิรูปการศึกษาของชาติต่อไปอย่างไร
 
 
พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ
 
               “บิ๊กน้อย” รองเสนาธิการ ทบ. และรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 14 หรือนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่น 25 รุ่นเดียวกับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ว่าที่ ผบ.ทบ.
 
 
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข
 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จบการศึกษาจาก Fellow of the American College of Endocrinology, Fellow in Endocrinology, University of Massachusetts Medical School, U.S.A., อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และแพทยสภา, อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา, ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล, แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
               ภายหลังการยึดอำนาจ ศ.นพ.รัชตะ ได้แต่งตั้งเป็นสมาชิก สนช. และลาออกในที่สุด
 
               ในช่วงวิกฤติการเมืองปี 2556-2557 ศ.นพ.รัชตะ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการ หลังจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยุบสภาไปเมื่อเดือนธันวาคม 2556 
 
 
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข
 
               นายแพทย์นักวิชาการคนนี้ อายุ 61 ปี รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขมานาน มีบทบาทในคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ และเลขานุการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
 
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม 
 

 

               อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหลายสมัย ปัจจุบันอายุ 65 ปี เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ หลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น


วันที่ 4 กันยายน 2557 เมื่อเวลา 18.03 น. ที่รพ.ศิริราช พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะคสช. นำคณะครม.ชุดใหม่จำนวน 32 คน 34 ตำแหน่ง เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ณ รพ.ศิริราช 

สมัครงาน สำนักงาน.คณะกรรมการ.กฤษฎีกา งานราชการ สำนักงาน.คณะกรรมการ.กฤษฎีกา รับสมัคร สอบ สำนักงาน.คณะกรรมการ.กฤษฎีกา 2557 สอบ สำนักงาน.คณะกรรมการ.กฤษฎีกา 57 สำนักงาน.คณะกรรมการ.กฤษฎีกา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สำนักงาน.คณะกรรมการ.กฤษฎีกา :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments