Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

คณะครุศาสตร์ ขยายเวลา อาจารย์ (ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน)

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
-มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยได้คะแนนขั้นต่ำจากการสอบ CU-TEP ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ตั้งแต่ ๗๖ คะแนน ขึ้นไป หรือผลสอบ TOEFL ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี โดยได้คะแนนตั้งแต่ ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน (ผ่านการสอบวิชาภาษาอังกฤษ CU-TEP ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
– หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   
หลักฐานการสมัคร
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๑๖ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
คณะครุศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๔๒๓, ๐-๒๒๑๘-๒๔๓๒

 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments