Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) (บัดนี้ – 23 ส.ค. 2556)

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
– มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– มีความรู้ความสามารถร่าง โต้-ตอบหนังสือราชการ
– มีผลสอบภาษาอังกฤษ (รับพิจารณาทุกระดับคะแนน) ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   
หลักฐานการสมัคร
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๒๓ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๕๐๔๙ และ http://admin.sc.chula.ac.th/manage/new.php ในวันและเวลาราชการ

 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments