งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 มี.ค. 2560

“งานสถาปัตยกรร

Read more

มศว. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-17 มี.ค. 2560 รวม 56 อัตรา

“มศว.“ ล

Read more

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ธ.ค. -31 ม.ค. 2560 |

“ศิริราชพยาบาล

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ธ.ค. -17 ม.ค. 2560 |นักวิชาการช่างศิลป์,นักวิชาการเผยแพร่,ภัณฑารักษ์,เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,วิศวกรโยธา,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานดูเงิน

“กรมธนารักษ์&#

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ม.ค. -13 ม.ค. 2560 |วิศวกรโยธา

“กรมทางหลวงชนบ

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบ งานราชการ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, วิศวกรโยธา, เจ้าพนักงานธุรการ” (26 พ.ย.-4 ธ.ค.55)

งานราชการ กรมทา

Read more

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เปิดสอบ “ผู้จัดการสำนักงาน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,วิศวกรโยธา,นายช่างเทคนิค” (1-13 พ.ย.55)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไ

Read more

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอบ งานราชการ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ออกแบบ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เลขานุการ,วิศวกรโยธา” (บัดนี้-2 พ.ย.)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เปิดสอบ งานราชการ “นักวิชาการศึกษา,วิศวกรโยธา” (8-12 ต.ค. 55)

งานราชการ มหาวิ

Read more

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบ งานราชการ “นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,วิศวกรโยธา,นักสำรวจดิน,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์” (31 ก.ค. – 23 ส.ค. 55)

งานราชการ กรมพัฒนาที

Read more
Link