Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ม.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา” ลิงค์: https://ehenx […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ม.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนทบุรี” ลิงค์: https: […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สอบท้องถิ่น อบต.ปลายพระยา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ม.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

“สอบท้องถิ่น อบต.ปลายพระยา” ลิงค์: https:// […]

Categories
breaking news

เปิด 2 กลุ่มที่ได้รับเงิน 7,000 จากโครงการ ‘เราชนะ’ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

“เปิด 2 กลุ่มที่ได้รับเงิน 7,000 จากโครงการ ‘เราช […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ม.ค. -4 ก.พ. 2564

“กรมโยธาธิการและผังเมือง” ลิงค์: https://eh […]

Categories
breaking news

เช็กเงื่อนไข บ้านไหนเข้าเกณฑ์ได้ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน เริ่มบิล ก.พ.64

“เช็กเงื่อนไข บ้านไหนเข้าเกณฑ์ได้ลดค่าไฟฟ้า 2 เดื […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.พ. -8 ก.พ. 2564

“กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ลิงค์: https […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2564

“กรมสุขภาพจิต” ลิงค์: https://ehenx.com/122 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 ม.ค. 2564 รวม 14 อัตรา,

“กระทรวงสาธารณสุข” ลิงค์: https://ehenx.com […]