• เหตุการณ์ปัจจุบัน

  Government Shut down

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ภาวะ Government  Shut down ของสหรัฐอเมริกา ในรอบ 17 ปี อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2556 หลังจากสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องงบประมาณปี 2557 จากความขัดแย้งของสองพรรคการเมือง ในเรื่องนโยบายการประกันสุขภาพของประธานาธิบดีบารัค โอบามา (โอบามาแคร์) ที่ต้องการให้เปิดโอกาสให้คนอเมริกันเข้าถึงการรักษาพยายาบาลได้ดีขึ้น คือการทำประกันสุขภาพ

  นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดหน้าผาการคลัง (Fiscal cliff) รอบ 2 ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติหนี้สาธารณะในสหรัฐฯ หากไม่สามารถขยายเพดานหนี้สาธารณะ (Debt Ceiling)

  ผลกระทบต่อประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยน นำเข้า-ส่งออก
  ——————————-
  – US Government Shutdown หมายถึง การปิดการดำเนินงานของส่วนงานที่ไม่ได้มีความสำคัญเร่งด่วน

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  – QE (Quantitative Easing – การผ่อนคลายมาตรการทางการเงิน)

  – Fiscal Cliff หมายถึง การที่เศรษฐกิจของประเทศสูญเสียแรงขับเคลื่อนทางการคลังอย่างฉับพลันและรุนแรง เนื่องจากมาตรการด้านการคลังชั่วคราวที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในยามที่เกิดวิกฤตินั้นสิ้นสุดลง ยิ่งมาตรการนั้น ๆ มีขนาดใหญ่มากเท่าไร เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของมาตรการก็จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจสูญเสียแรงส่งมากขึ้นเท่านั้น และนั่นหมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจถูกฉุดให้ลดต่ำลงหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอยก็เป็นได้ ดังนั้นเหตุการณ์เช่นนี้จึงเปรียบเสมือนกับว่าเศรษฐกิจ “ตกหน้าผาการคลัง”

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  โอลิมปิก 2020

  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน

  2020 และพาราปิกเกมส์ ในปี 2020 จากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี)

  ในการประชุมที่กรุงบูโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา

  เมืองแห่งนี้เคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก ฤดูร้อน มาแล้ว เมื่อปี 1964

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd ASEAN Summit)

  ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd ASEAN Summit)

  วันที่ 23 เม.ย. 2556

  ทำเนียบรัฐบาล

  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กำหนดการเดินทางเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2556 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน

  การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 22 ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยหัวข้อหลักในการประชุมคือ Our People, Our Future Together เพื่อ สะท้อนถึงความสำคัญของบทบาทประชาชนในการขับเคลื่อนอาเซียนและกำหนดอนาคตของ ภูมิภาค ซึ่งในการประชุมฯ ผู้นำอาเซียนจะได้ติดตามความคืบหน้าในการสร้างประชาคมอาเซียน และการการเร่งรัดให้เกิดการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ตามสิ่งที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันไว้แล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านๆมา

  สำหรับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีจะผลักดันสิ่งที่ไทยได้เคยเสนอต่อที่ประชุม ให้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม เช่น แผนปฏิบัติการ Drug-free ASEAN, แผนปฏิบัติการเรื่องการค้ามนุษย์, การบริหารจัดการภัยพิบัติ, การระดมทุนสำหรับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิก (connectivity) รวม ถึงการเร่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในประชาคมอาเซียน พร้อมการแสดงจุดยืนและวิสัยทัศน์ในทิศทางอนาคตของอาเซียน โดยเฉพาะการรักษาบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เศรษฐกิจก้าวหน้าต่อไป และให้อาเซียนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกรอบความร่วมมือต่างๆในภูมิภาค

  นอก จากนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมกับผู้นำอาเซียนติดตามสถานะความคืบหน้าของการรวมตัวเป็น ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิก ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2015 นี้ (ASEAN Community Building) อันประกอบไปด้วย 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ 1.เสาเศรษฐกิจ ด้วยการเร่งรัดมาตรการอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน เช่น ASEAN Single Window การปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกัน การเจรจา RCEP 2. เสาการเมืองและความมั่นคง – การส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ ผลักดันความร่วมมือเรื่องยาเสพติด การค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต 3. เสาสังคมและวัฒนธรรม – การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ

  ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังจะเสนอให้มีการเชื่อมโยง 3 เสาหลัก ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนได้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งการสนับสนุนและผลักดันด้านการอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือด้านการ แพทย์ การสาธารณสุข และการศึกษา ระหว่างกันของประเทศสมาชิก อันจะเป็นการสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุม Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ครั้งที่ 7 ซึ่งจะเป็นการหารือร่วมกันระหว่างอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย โดยนายกรัฐมนตรีจะผลักดันการเร่งรัดแผนการสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหว่างอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ด้วยการเพิ่มเส้นทางการสร้างทางหลวงพิเศษ (Motorway) การ เพิ่มท่าเรือ การรวมตัวกันเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า รวมถึงการสร้างมาตรฐานร่วมกันในการรับรองสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหารฮาลาล ยางพารา สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และการอำนวยความสะดวกด้านการการค้าหรือการเดินทางระหว่างจุดผ่านแดน (Custom Border)

  เรียบเรียง : สิรินภา ปานสังข์

  ที่มา : ทำเนียบรัฐบาล

   

  24 เม.ษ 2556(13.30น)นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม  22nd ASEAN Summit ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2556 ณกรุงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Our People, Our Future Together  …

  22as,bm2013 (3)

  20.30น นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางถึง กรุงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำอาเซียน 10 ประเทศ และนาย เล เลือง มินส์ เลขาธิการอาเซียน ได้รายงานสรุปผลของการคืบหน้า อาเซียน ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้( 25 เม.ย. 2556)

  22as,bm2013 (1)

  Venue of 22nd ASEAN Summit (2013)
  Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

  22sm.bm2013 (4)

  การประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นในการให้ความสำคัญของบทบาทประชาชนในการขับ เคลื่อนอาเซียน การกำหนดอนาคตของภูมิภาคอาเซียน ร่วมถึงการติดตามความคืบหน้าของแต่ละประเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในอีก 2 ปีข้างหน้า  ในงานเลี้ยงรับรองผู้นำอาเซียนนั้น ผู้นำอาเซียนต่างก็สวมเสื้อผ้าไหมทอพิเศษของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ครั้งนี้ด้วย

  25เม.ษ 2556

  22aseansb2013 (15)

  การประชุม 22nd ASEAN Summit… Our People, Our Future Together  ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนเข้าห้องประชุมในครั้งนี้

  22aseansb2013 (16)

  09.00-12.15 น. นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 22 ที่สำนักนายกรัฐมนตรี เนื้อหาการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนของประชาชนสู่อาเซียนอย่างไร

  เนื้อหาการประชุม 22nd ASEAN Summit ในครั้งนี้มุ่งเน้นความสำคัญของสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางทะเลภายในภูมิภาค
  โดย สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียะห์แห่งบรูไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้

  asean g

  สาระการประชุมสรุปว่าบรรดาผู้นำอาเซียนจะขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับ ประเทศจีนฮ่องกง และบรรจุวาระการประชุมในการต้องการความร่วมมือจากประเทศจีนเกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติในทะเลจีนใต้ เพื่อลดความตึงเครียดในน่านน้ำที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศอาเซียน ใต้

  สำหรับการวางรากฐานการเชื่อมโยงอาเซียนthe Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)ได้เปิดการประชุมสุดยอดอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle หรือ( IMT-GT) ครั้งที่ 7โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทยโดยการเพิ่ม การสร้างทางหลวงพิเศษ การเพิ่มท่าเรือ ได้รวมตัวกันเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,ศูนย์กลางการกระจายสินค้า,สร้าง มาตรฐานในการรับรองสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหารฮาลาล ยางพารา สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว,การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การอำนวยความสะดวกในระหว่างเดินทางและจุดผ่านแดน ส่วนเรื่องปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้น ทั้ง 3 ประเทศจะเน้นความร่วมมือโดยรวม เพื่อให้เกิดความสงบและสันติภาพ

  ASEAN_3s

  นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนมีบทบาทในการแสดงท่าทีเพื่อให้เกาหลีเหนือหันมารับฟัง นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะมีการหารือเรื่องแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

  นายมาร์ตี้ นาตาเลกาวา รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เผยด้วยว่าผู้นำอินโดนีเซีย ได้พบหารือกับผู้นำพม่า เกี่ยวกับเหตุจลาจลต่อต้านชาวมุสลิมที่เกิดขึ้นในพม่าและแสดงความมั่นใจว่า รัฐบาลพม่ากำลังพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อยุติความขัดแย้ง

  asean_25th_summit_3

  นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยได้ผลักดันสิ่งที่เคยเสนอให้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม เช่น แผนปฏิบัติการ Drug-free ASEAN แผนปฏิบัติการเรื่องการค้ามนุษย์ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การระดมทุนสำหรับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นไปตาม 3 เสาหลักที่ประกอบด้วย เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง และสังคมและวัฒนธรรม ห้มีการเชื่อมโยง 3 เสาหลัก ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว รวมทั้ง การสนับสนุนและผลักดันด้านการอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการศึกษา นอกจากนี้จะถือโอกาสนี้เชิญผู้นำอาเซียน มาร่วมประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Water Summit) ในเดือน พ.ค. ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอีกด้วย

  จากนั้นจะร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำอาเซียน ณ สำนักนายกรัฐมนตรี

  22aseansb2013 (10)

  หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับนายเต็ง เส่ง  ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเหมียนม่าร์ เกี่ยวกับความคืบหน้าของ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า และโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

  สรุปผลการหารือในครั้งนี้ …นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้แสดงความยินดีต่อพัฒนาการปฎิรูปภายในประเทศเมียนมาร์อย่างต่อ เนื่อง และประเทศไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน โดยในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทั้งสองประเทศจะได้ฉลองครบรอบ 65 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ประเทศเมียนมาร์ และยินดีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาร์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) สมัยที่ 69 ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 เมษายน 2556 และการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 นี้

  22aseansb2013 (19)

  ความก้าวหน้าของโครงการท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง-ทวาย คือ..ประเทศไทยได้จัดทำข้อตกลงผู้ถือหุ้นสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้ง SPV (SPV Shareholder Agreement) และสัญญาสัมปทานแล้ว และเสนอให้ทางเมียนมาร์ได้พิจารณาต่อไป เพื่อทบทวนรูปแบบการเงินของโครงการร่วมกันในเดือนพฤษภาคม 2556 ณ.กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ประเทศไทยได้เชิญประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเชิง ยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการ  ร่วมกับประเทศไทยและเมียนมาร์ ผู้นำทั้งสองยังได้มีการหารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น การประชุมคณะกรรมการ ร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ (Joint High-Level Committee หรือ JHC) การอำนวยความ ความสะดวกประชาชนย้ายออกจากพื้นที่โครงการการระดมทุน การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน

  22aseansb2013 (7)

  ข้อสรุปรูปแบบการเงินและการสนับสนุนการใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินที่สามารถ แลกเปลี่ยนได้อย่างเป็นทางการ ในเมียนมาร์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีเมียนมาร์ได้หารือกันในประเด็นชาวโรฮิงญา และกลุ่มผู้พลัดถิ่นชาว เมียนมาร์ โดยประเทศไทยขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการเมียนมาร์ดำเนินการพิสูจน์ข้อมูล สถานภาพเพื่อแสวงหาทางออก ที่เหมาะสมให้กับบุคคลทั้งสองกลุ่มนี้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อข้อริเริ่มของเมียนมาร์ ในการจะเปิดจุดผ่านแดนใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ ด่านเจดีย์สามองค์-พญาตองซู, ด่านบ้านน้ำพุร้อน-ทิกิ, ด่านสิงขร-มอต่อง ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระชับและเพิ่มพูนความสัมพันธ์ในระดับ ประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศด้วย

  14.00 น.นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมการประชุมสุดยอด อินโดนีเซีย-มาเลเซียและประเทศไทย (IMT-GT) ครั้งที่ 7

  นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึง การประชุมสุดยอดอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle หรือ( IMT-GT) ครั้งที่ 7 ภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน ว่า ได้ผลักดันการเร่งรัดแผนการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ด้วยการเพิ่มเส้นทาง การสร้างทางหลวงพิเศษ การเพิ่มท่าเรือ การรวมตัวกันเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า รวมถึง การสร้างมาตรฐานในการรับรองสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหารฮาลาล ยางพารา สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การเดินทางระหว่างจุดผ่านแดน ส่วนเรื่องปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้น ทั้ง 3 ประเทศจะเน้นความร่วมมือโดยรวม เพื่อให้เกิดความสงบและสันติภาพ

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศ “จีน”

  นายสี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศจีน แทนนายหู จิ่นเทาแล้ว จากที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน ครั้งที่ 12 (14 มี.ค. 2556) ที่มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง

  หลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดี ผู้นำจากกลุ่มหนุนการปฏิรูป 

  นายหลี เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี แทนนายเวิน เจียเป่า

  แผนการปฏิรูปเศรษฐกิจและนโยบายปราบปรามการทุจริต คอรัปชัน ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำของคนจน-รวยของจีน

  สี จิ้นผิงให้ความสำคัญ และยังคงยึดมั่นในนโยบาย “เปิดกว้างทางเศรษฐกิจ” ซึ่งที่ได้สร้างเซินเจิ้นเป็นนครใหญ่.

  ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  เหตุการณ์ปัจจุบัน: อดีตกษัตริย์สีหนุของกัมพูชาสวรรคตในจีน

  เหตุการณ์ปัจจุบัน ถามมาจะได้ตอบได้

  สมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีตกษัตริย์ของกัมพูชา เสด็จสวรรคตแล้วในจีนวันนี้ (15 ต.ค.) สื่อทางการจีน และผู้รับใช้ใกล้ชิดระบุ
         
         “สมเด็จพระนโรดม สีหนุ เสด็จสวรรคตในกรุงปักกิ่ง” สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงาน และระบุว่า พระองค์จะมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในวันที่ 31 ต.ค. นี้
         
         "“อดีตกษัตริย์ของเราเสด็จสวรรคตเมื่อเวลา 02.00 น. ของวันจันทร์ ในกรุงปักกิ่ง ด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับกัมพูชา ทุกคนรู้สึกโศกเศร้าอย่างมาก อดีตพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนล้วนเคารพ รักพระองค์” นายเนียก บุนชาย รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวกับสำนักข่าวซินหัวทางโทรศัพท์
         
         สมเด็จพระนโรดมสีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปักกิ่งในวันนี้ พร้อมกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซน เพื่อรับพระศพพระราชบิดากลับประเทศ และประกอบพระราชพิธีตามประเพณี
         
         สมเด็จพระนโรดม สีหนุ มักเสด็จเยือนจีนอยู่เป็นประจำเพื่อเข้ารับการถวายการรักษาพระวรกาย และพระองค์ได้ประทับอยู่ที่พระตำหนักในกรุงปักกิ่งนับตั้งแต่เดือน ม.ค.
         
         “พระองค์ทรงประชวรด้วยโรคหัวใจ และพระอาการทรุดลงเรื่อยๆ” ผู้ช่วยส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กล่าว
         
         สมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดพระองค์หนึ่งของเอเชีย และทรงสละราชสมบัติให้แก่สมเด็จพระนโรดม สีหมุนี เมื่อเดือนตุลาคม 2547 ด้วยเหตุผลด้านพระพลานามัย พระองค์ทรงมีปัญหาหลายอย่าง ทั้งมะเร็ง เบาหวาน และความดันพระโลหิตสูง รวมทั้งหัวใจ
         
         แม้ว่าพระองค์จะสละราชสมบัติเพื่อสนับสนุนพระโอรสของพระองค์ แต่พระองค์ยังคงเป็นที่เคารพรักของประชาชนในประเทศ โดยจะสามารถเห็นพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ประดับอยู่ตามอาคารสถานที่ต่างๆ รวมทั้งบ้านเรือนของประชาชน นอกจากนั้น พระองค์ยังสื่อสารกับโลกภายนอกผ่านเว็บไซต์ส่วนพระองค์ด้วย
         
         ในข้อความที่พระองค์ทรงระบุไว้เมื่อเดือน ม.ค. ระบุว่า พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชทานเพลิงศพ และเก็บพระบรมอัฐิไว้ในพระราชวังจากเดิมที่มีพระราชประสงค์จะให้ฝังหลัง สวรรคต.


   

  'นโรดม สีหนุ'กษัตริย์เก้าชีวิตแห่งกัมพูชา

   

  แล้วโลกก็สิ้นอดีตพระมหา กษัตริย์ผู้เต็มไปด้วยสีสันมากที่สุดในโลกอีกพระองค์หนึ่ง อดีตพระมหากษัตริย์ผู้อยู่คู่การเมืองในกัมพูชามานานเกือบ 60 ปีจนได้รับยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งกัมพูชายุคใหม่ ตลอดทั้งพระชนม์ชีพทรงวนเวียนอยู่กับการเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและ โศกนาฎกรรมไม่รู้จักจบสิ้น

  ทำให้ทรงมีบทบาทหลายสถานะด้วยกัน ทั้งในสถานะพระมหากษัตริย์หนุ่มที่ฝรั่งเศสปั้นขึ้นมาหมายให้เป็นกษัตริย์ หุ่น แต่กลับสละราชย์สุดท้ายก็กลับมาครองราชย์ใหม่ก่อนจะสละราชย์เป็นครั้งที่ 2 เป็นนักต่อสู้เพื่อสันติภาพที่ต้องเสด็จไปลี้ภัยต่างประเทศ 2 ครั้ง เป็นผู้นำกองกำลังฝ่ายต่อต้านหลายยุคหลายสมัยและเป็นนักโทษสมัยรัฐบาลเขมร แดง

  กระทั่งกินเนสส์บุ้คได้บันทึกสถิติโลกไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นนักการเมือง ที่ทรงดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลากหลายตำแหน่งมากที่สุดในโลก โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 2 สมัย ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ หรือทรงดำรงตำแหน่งกษัตริย์โดยไม่มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 สมัย ประธานาธิบดี 1 สมัย นายกรัฐมนตรี 2 สมัย และประมุขแห่งรัฐของรัฐบาลพลัดถิ่นของพระองค์เองอีก 1 สมัย

  แต่สำหรับคนไทยรุ่นศึกชิงเขาพระวิหารยกแรกเมื่อทศวรรษ. 2503 พระองค์คือ คนเขมรคนเดียวที่คนไทยรู้จักและไม่ชอบหน้ามากที่สุด ในฐานะที่ทำให้ไทยต้องเสียเขาพระวิหารให้กัมพูชาจากการตัดสินของศาลโลก ถึงขนาดมีการเล่นปริศนาคำทายกันอย่างกว้างขวางในยุคนั้นว่า "สีอะไรเอ่ยที่คนไทยเกลียดมากที่สุด" คำตอบก็คือ"สีหนุ"

  กระนั้น ยามเมื่อพระองค์ต้องทรงหนีภัยการเมือง ไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง โดยเฉพาะในยุคเขมรแดงเรืองอำนาจ ประเทศไทย กลับเป็นประเทศแรกที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้งให้พระองค์เสด็จผ่านก่อนจะเดินทางไปปักกิ่ง หรือให้เสด็จประทับชั่วคราวระหว่างเยี่ยมราษฎรชาวกัมพูชาที่หนีภัยมาอออยู่ บริเวณชายแดน รวมไปถึงการรับรองรัฐบาลเขมรสามฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลหุ่นเฮง สัมรินที่เวียดนามหนุนหลังอยู่ ตามด้วยการรับรองรัฐบาลเขมรสี่ฝ่ายที่พระองค์ทรงเป็นผู้นำในการเจรจา สันติภาพที่กรุงปารีสจนนำมาซึ่งการเลือกตั้งภายใต้การกำกับดูแลของกองกำลัง รักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2536
  "สีหนุก็คือกัมพูชา กัมพูชาก็คือสีหนุ" จูลิโอ เจลเดรส์ ผู้เขียนพระประวัติของอดีตกษัตริย์ผู้นี้ ให้ความเห็นด้วยประโยคง่ายๆแค่ประโยคเดียวแต่สามารถสะท้อนภาพการเมืองใน กัมพูชาได้ดีที่สุด

  อย่างไรก็ดี พระองค์ทรงพูดถึงพระองค์เองไว้ครั้งหนึ่งว่าทรงเป็น "เด็กซน" ชอบชีวิตที่สุขสำราญ และชื่นชอบงานศิลป์โดยเฉพาะภาพยนตร์ ทรงเป็นผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ถึงกว่า 10 เรื่องด้วยกัน

  พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ประสูติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2465 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต และสมเด็จพระมหากษัตริยานี ศรีสวัสดิ์ กุสุมะ นารีเรศ สิริวัฒนา เสด็จขึ้นครองราชย์ครั้งแรกเมื่อปี 2484 – 2498 ภายใต้การผลักดันจากฝรั่งเศสที่คิดว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าชายหนุ่มหัวอ่อน ว่านอนสอนง่าย อ่อนหัดและไร้เดียงสาทางการเมือง

  แต่กลับผิดคาดเพราะทรงเป็นคนนำขบวนเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส จนกระทั่งสมปรารถนาเมื่อปี 2496 แต่เป็นเพราะไม่อยากเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งจำกัดพระราชอำนาจทางการเมือง พระองค์จึงทรงสละราชย์เมื่อปี 2498 ให้พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต พระราชบิดาเสด็จครองราชย์แทน

  สำหรับชีวิตส่วนพระองค์นั้น ทรงมีพระชายารวม 6 พระองค์ด้วยกัน มีพระโอรส 7 พระองค์ และพระธิดาอีก 7 พระองค์ รวม 14 พระองค์ โดยพระอัครมเหสีองค์สุดท้ายคือ พระมหาวีรกษัตรีย์ นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในพระนาม ราชินีโมนิก พระราชมารดาพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

  ที่มา : manager online , กรุงเทพธุรกิจ

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ให้แก่ “สหภาพยุโรป”

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  ประกาศรางวัลโนเบล 2012-เหตุการณ์ปัจจุบัน

   

         นักวิจัยอังกฤษและญี่ปุ่นคว้ารางวัลโนเบลแพทย์ประเดิมเทศกาลมอบ รางวัลโนเบล ซึงจะมีพิธีพระราชทานรางวัลและเลี้ยงฉลองในวันที่ 10 ธ.ค. ซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของผู้ก่อตั้งรางวัล
         
         รางวัลโนเบล (Nobel Prize) ตั้งขึ้นโดย อัลเฟร็ด เบอร์นาร์ด โนเบล (Alfred Bernhard Nobel) นักเคมีชาวสวีเดนผู้สร้างนวัตกรรมระเบิดไดนาไมต์เพื่อใช้ในกิจการระเบิด เหมือง (แต่กลับถูกนำไปใช้ในการเข่นฆ่ากันเองของเพื่อนมนุษย์) โดยได้ทิ้งมรดกคิดเป็นเงิน กว่า 8,300 ล้านบาทในปัจจุบันเพื่อเป็นทุนสำหรับรางวัล
         
         ทุกปีจะประกาศรางวัลในช่วงต้นเดือน ต.ค.และมีพิธีพระราชทานรางวัล ณ สต็อคโฮล์ม คอนเสิร์ตฮอลล์ สวีเดน ในวันที่ 10 ธ.ค.ซึ่งตรงกับวันครบรอบวันเสียชีวิตของเขา

   

  การประกาศผลรางวัลประจำปี 2012
         (ตามเวลาประเทศไทย)
         ************************

   

   

   

   
  จอห์น กอร์ดอน (ภาพจากเว็บไซต์ Gordon Institute) และ ชินยะ ยามานากะ (รอยเตอร์)

         1. สาขาสรีศาสตร์หรือการแพทย์
         วันที่ 8 ต.ค.2012 เวลา 16.30 น.
         
         ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ได้รับรางวัล : จอห์น กัวร์ดอน (John Gurdon) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อังกฤษ และ ชินยะ ยามานากะ (Shinya Yamanaka) จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ญี่ปุ่น “สำหรับการค้นพบว่า สามารถเขียนชุดคำสั่งใหม่ให้เซลล์โตเต็มวัยกลายเป็นเซลล์เปลี่ยนหน้าที่ไป ได้หลากหลายได้”
         
         ประกาศรางวัลโดย : โกรังค์ ฮานสัน (Göran K. Hansson) เลขาธิการคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสรีศาสตร์หรือการแพทย์
         
         มอบรางวัลโดย : สมัชชาโนเบล ที่สถาบันแคโรลินสกา (The Nobel Assembly at the Karolinska Institute) สต็อกโฮล์ม สวีเดน
   

   

         2.สาขาฟิสิกส์
         วันที่ 9 ต.ค.2012 เวลา 16.45 น.
         
         ประกาศรางวัลโดย : สตัฟฟาน นอร์มาร์ก (Staffan Normark) เลขาธิการราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน
         
         มอบรางวัลโดย : ราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน (The Royal Swedish Academy of Sciences) สต็อกโฮล์ม สวีเดน
   

   

         3.สาขาเคมี
         วันที่ 10 ต.ค.2012 เวลา 16.45 น.
         
         ประกาศรางวัลโดย : สตัฟฟาน นอร์มาร์ก (Staffan Normark) เลขาธิการราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน
         
         มอบรางวัลโดย : ราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน (The Royal Swedish Academy of Sciences) สต็อกโฮล์ม สวีเดน
   

   

         4.สาขาสันติภาพ
         วันที่ 12 ต.ค.2012 เวลา 16.00 น.
         
         ประกาศรางวัลโดย : ธอร์บียอร์น ยักลันด์ (Thorbjørn Jagland) ประธานคณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ Chairman of the Norwegian Nobel Committee
         
         มอบรางวัลโดย : สถาบันโนเบลแห่งนอร์เวย์ (The Norwegian Nobel Institute) ออสโลว์ นอร์เวย์
   

   

         5.สาขาเศรษฐศาสตร์
         วันที่ 15 ต.ค.54 เวลา 18.00 น.
         
         ประกาศรางวัลโดย : สตัฟฟาน นอร์มาร์ก (Staffan Normark) เลขาธิการราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน
         
         มอบรางวัลโดย : ราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน (The Royal Swedish Academy of Sciences) สต็อกโฮล์ม สวีเดน
   

   

         และ 6. สาขาวรรณกรรม
         จะกำหนดวันเวลาประกาศรางวัลในภายหลัง
         
         ประกาศรางวัลโดย : ปีเตอร์ อิงลุนด์ (Peter Englund) เลขาธิการสถาบันวิชาการสวีเดน
         
         มอบรางวัลโดย : สถาบันวิชาการสวีเดน (The Swedish Academy)
         
         *********************

  ที่มา: manager.co.th        

         รางวัลโนเบลย้อนหลัง
         
         – สรุปผลรางวัลโนเบลปี 2011
         – สรุปผลรางวัลโนเบลปี 2010
          – สรุปผลรางวัลโนเบลปี 2009
         – สรุปผลรางวัลโนเบลปี 2008
         – สรุปผลรางวัลโนเบลปี 2007
         – สรุปผลรางวัลโนเบลปี 2006
          – สรุปผลรางวัลโนเบลปี 2005
         – สรุปผลรางวัลโนเบลปี 2004
         – ประวัติรางวัลโนเบล

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  เหตุการณ์ปัจจุบัน: “ลอนดอนเกมส์” โอลิมปิก 2012

  สะสม..สรุปเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับ การแข่งขันโอลิมปิก 2012 ลอนดอนเกมส์

  แก้ว พงษ์ประยูร พลาดเหรียญทองในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่น 49 กิโลกรัม ให้กับ ซู ชิ หมิง เจ้าของแชมป์โลก 3 สมัย และแชมป์โอลิมปิก 2008 ที่กรุงปักกิ่ง ด้วยคะแนน 13-10 ในการแข่งขันโอลิมปิค ครั้งที่ 30 "ลอนดอนเกมส์" ที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม และครั้งที่ 31 ก็จะจัดขึ้นในปี 2016 ณ รีโอเดจาเนโร ประเทศบลาซิล

  ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับเหรียญโอลิมปิกมากเป็นอันดับหนึ่ง 46 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน และ 29 เหรียญทองแดง รวม 104 เหรียญ

  ส่วนประเทศไทยเป็นอันดับที่ 57 ได้ 2 เหรียญเงิน จากกีฬายกน้ำหนักหญิง (พิมศิริ ศิริแก้ว) และมวยสากลสมัครเล่น(แก้ว พงษ์ประยูร) และ 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาเทควันโดหญิง (ชนาธิป ซ้อนขำ) รวม 3 เหรียญ

  กีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1896 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ จัดขึ้นทุก 4 ปี ประเทศไทยได้เริ่มมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 1952 ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 15 ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ และได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ยกเว้น ครั้งที่ 22 จัดขึ้นที่กรุงมอสโก สหภาพโซเวียต

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  เหตุการณ์ปัจจุบัน: ความรู้พื้นฐาน..อาเซียน & ประชาคมอาเซียน

  สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ภาษาชาวบ้าน..

  อาเซียน (ASEAN) มีมาก่อนตั้งแต่ปี 2510 โดยมีชาติสมาชิิกที่ร่วมก่อตั้ง 5 ประเทศ ไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมก่อตั้ง รวมมาจนถึงปัจจุบันก็ 10 ประเทศ มีกัมพูชาเป็นประเทศสุดท้ายที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก

  ต่อมาเมื่อปี 2546 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาความร่วมมืออาเซียน เพื่อให้เกิด “ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)” ภายในปี 2020 แต่ในปี 2551 ก็เร่งรัดมาเป็นปี 2015

   

  1 ใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ยังมีอีก 2 เสา ไม่ใช่เสาไฟฟ้ากับเสาอากาศแน่นอน แต่เป็น..ASCC กับ APSC โดย AEC จะพูดเรื่องเศรษฐกิจ, ASCC พูดเรื่องสังคมและวัฒนธรรม, APSC ว่ากันด้วยเรื่องการเมือง

  พอมองภาพรวมหมด ทั้ง 3 เสาหลักแล้วจะทราบว่ามีหน่วยงานสำคัญๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายแทบจะทุกหน่วยงาน รวมกันทั้งหมดก็จะกลายเป็นหลักสูตรการสอบหัวข้อ เหตุการณ์ปัจจุบัน พอดีเลย “สังคม เศรษฐกิจ การเมือง”

  เนื่องจากบาง เว็บไซต์ได้รวมเอา อาเซียน กับประชาคมอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งในความรู้สึกส่วนตัวหากเข้าใจเช่นนั้น จะเกิดความสับสนระหว่าง ไทยเข้าร่วมอาเซียนปี พ.ศ.ใด? กับ ไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ใด?

   

   

  เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่ควรทราบเพื่อเตรียมสอบงานราชการ เปิดสอบ

  สมาคมประชาชาติแห่งเอชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN)

   

  ก่อ ตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และมีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม คือ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา ทำให้มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ โดยมีประเทศกัมพูชาเป็นสมาชิกล่าสุด

   

  คำขวัญ

  “One Vision, One Identity, One Community”
  (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

  สัญลักษณ์อาเซียน
  “รวงข้าว 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
  หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

  asean

  สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
  สีแดง
  หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
  สีขาว
  หมายถึง ความบริสุทธิ์
  สีเหลือง
  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

  สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)  ตั้งอยู่ที่่ กรุงจากาตาร์

  เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551)

  ปฏิญญากรุงเทพ     8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (วันอาเซียน)

  กฎบัตรอาเซียน     16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

  กฎบัตรอาเซียนที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2552

  ภาษาราชการ      ภาษาอังกฤษ

  โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการจัดตั้ง 

  ประชาคมอาเซียน : ASEAN COMMUNITY

  ให้สำเร็จในปี 2558 (ค.ศ.2015) 

  เร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซี่ยนจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020)

   

   

  มีวิสัยทัศน์ สร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้มีการจัดทำกฎบัตรอาเซียน หรือ ธรรมนูญอาเซียนในปี 2551

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก

  1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน

  2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  3. ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน

   

  แผนการจัดตั้ง..ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint)

  เน้น 5 เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม สร้างอัตลักษณ์อาเซียน สิทธิมนุษยชน

  เป้าหมายหลัก

  1. สร้างประชาแห่งสังคมที่เอื้ออาทร

  2. แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ

  3. ส่งเสริมความยั่งยืนและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

  4. ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งรับรู้ข่าวสาร

  แผนการจัดตั้ง..ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)

  เน้นเรื่อง

  1. เปิดเสรีการค้า สินค้า บริการ การลงทุน ตลาดทุน และ แรงงานฝีมือ (7 สาขา วิศวกร, สถาปนิก, นักสำรวจ, แพทย์, พยาบาล, ทันตแพทย์ และนักบัญชี)

  2.ช่วยเหลือประเทศที่มีการพัฒนาน้อยกว่า

  เป้าหมายหลัก

  1. เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว

  2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

  3. พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

  4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

  แผนการจัดตั้ง..ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (APSC Blueprint)

  เป้าหมายหลัก

  1. สร้างค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกัน เช่น ไม่ใช้กำลังแก้ไขปัญหา ไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์

  2. เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญภัยคุกคามความมั่นคง

  3. ให้ประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลก

  โดยใช้อาเซียนเป็นบทบาทนำในภูมิภาค

  —————————————————-

  สำหรับ ในประเทศไทย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจะทำหน้าที่เป็น สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามข้อ 13 ของกฎบัตรอาเซี่ยน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

   

  ภาครัฐมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย ทิศทางยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียน

  บทบาทของภาคราชการ

  1. พัฒนาระบบ

  2. ปรับปรุงกฎหมาย

  3. พัฒนาบุคลากร (ภาษา-วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน)

   

  การ ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซี่ยน ครั้งล่าสุด คือ ครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ ประเทศเขมร ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2555โดยให้ความสำคัญกับการสร้างประชาคมอาเซี่ยน โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้เสนอเสาที่ 4 เพื่อให้คนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง