Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 ธ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

สภากาชาดไทย ลิงค์: https://ehenx.com/17955/ หรือ ตำแหน่ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน ลิงค์: https://ehenx.com/17922/ หรือ ตำแ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สคว. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

สคว. ลิงค์: https://ehenx.com/17866/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้า […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร ลิงค์: https://ehenx.com/17859/ หรือ ตำ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 พ.ย. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี ลิงค์: h […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -30 พ.ย. 2565 รวม 103 อัตรา,

กรมบังคับคดี ลิงค์: https://ehenx.com/17774/ หรือ ตำแหน […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -29 ส.ค. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬส […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร สคว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2565

“กรมวิชาการเกษตร สคว “ ลิงค์: https://ehenx […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2565

“กรมการปกครอง “ ลิงค์: https://ehenx.com/17 […]