Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -8 ธ.ค. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -12 ต.ค. 2565

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ลิงค์: https://ehenx […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ส.ค. 2565

“กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม “ ลิงค […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -6 มิ.ย. 2565

“กรมประมง “ ลิงค์: https://ehenx.com/16954/ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -25 พ.ค. 2565

“กรมประมง “ ลิงค์: https://ehenx.com/16799/ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -25 พ.ค. 2565

“กรมประมง “ ลิงค์: https://ehenx.com/16782/ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 เม.ย. -10 เม.ย. 2565 รวม 266 อัตรา,

“กรมชลประทาน “ ลิงค์: https://ehenx.com/165 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -22 มี.ค. 2565

“กรมประมง “ ลิงค์: https://ehenx.com/16419/ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.พ. -8 มี.ค. 2565

“กรมประมง “ ลิงค์: https://ehenx.com/16400/ […]