Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -13 ธ.ค. 2565

กรมประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งท […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชร […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -8 ธ.ค. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 พ.ย. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 พ.ย. 2565

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลิงค์: htt […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข โรงพบาบาลเบตง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 ธ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข โรงพบาบาลเบตง ลิงค์: https://ehenx.com […]