Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -7 ต.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -12 ต.ค. 2565

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ลิงค์: https://ehenx […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -11 ต.ค. 2565

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ลิงค์: https:// […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -7 ต.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน […]