Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ครูผู้สอน (7 – 18 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 15,960
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) เอก การศึกษาพิเศษ
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอก การศึกษาพิเศษ
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตปะกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ครูสอนนักเรียนพิการ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารโดยการเขียน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย – การจัดการศึกษาทั่วไป – การจัดการศึกษาพิเศษ – ความสามารถทั่วไป
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
การประเมินครั้งที่ ๒ ๒. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
๓. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน ๔. การคิดวิเคราะห์ ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๖. การสื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป ๖. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใดเพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี 85 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 18 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ต.ค. 2556
สอบวันที่: 24 ต.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 25 ต.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพป.-สพม. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ( – ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพป.-สพม. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,920-12,530
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่,ราชบุรี,ปทุมธานี,เพชรบุรี,สุโขทัย,ตาก,สตูล,กาญจนบุรี,ศรีสะเกษ,บุรีรัมย์,จันทบุรี,ตราด,เพชรบูรณ์,เชียงราย,อุบลราชธานี,อยุธยา,สุพรรณบุรี


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครู (31 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ครู(วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี)
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

วิธีการสมัครงานราชการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี :

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินแลบัญชี (23 – 31 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินแลบัญชี (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วิธีการสมัครงานราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร :

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด (17 – 27 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด(โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17)
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

วิธีการสมัครงานราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 :

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 686 อัตรา หลายสาขา (1 – 31 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน 686 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2556

ตำแหน่ง วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,สถาปนิก,นักธรณีวิทยา,นักบิน,นายแพทย์,นิติกร,เศรษฐกร,นักบัญชี,นักคอมพิวเตอร์,ผู้ตรวจสอบภายใน,วิทยากร,ช่าง,พนักงานวิชาชีพ

** ผู้สมัครระดับปริญญาขึ้นไป จะต้องมีผลคะเเนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 โดยจะต้องเเนบ File ผลคะเเนนมาพร้อมใบสมัคร
มิฉะนั้น จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการสมัครงาน กับ กฟผ.**

**คำเตือน..ระวังเรื่องภูมิลำเนาที่สมัคร และ รูปถ่าย รายละเอียดคลิกที่นี่

**ผู้สมัครอัตราท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร หรือบิดา และหรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่สมัคร

***โปรดอ่าน ก่อนกรอกใบสมัคร***
ผู้สมัครโปรดอ่านประกาศรับสมัครงานและศึกษาขั้นตอนการรับสมัครงานให้ละเอียดก่อนสมัคร
การกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
การแนบ File รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก นามสกุล File รูปภาพที่สนับสนุน คือ : jpg , png , jpeg เท่านั้น และ รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ !! โปรดอย่านำรูปถ่ายของท่าน Scan ลงในกระดาษ A4 และขนาดของรูปถ่ายต้องไม่น้อยกว่า 120×120 Pixels !!
เอกสารประกอบการรับสมัครงานต้องทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ " PDF File " ไม่เกิน 3 เมกกะไบต์ขนาด A4 !! โปรดอย่านำเอกสารประกอบการรับสมัครงานทั้งหมด Scan ลงในกระดาษ A4 ภายในแผ่นเดียว เพราะจะทำให้ขนาดเล็กมาก !!
การตั้งชื่อ File รูปถ่าย และ File เอกสารประกอบการรับสมัครงานจะต้องตั้งชื่อ File เป็นภาษอังกฤษ เท่านั้น !! ห้ามใช้ภาษาไทย ตัวเลข หรือสัญญลักษณ์พิเศษอื่นๆ เช่น * – / @ < เป็นต้น !!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 10 พ.ค. 2556

สอบวันที่ 18 พ.ค. 2556

ประกาศผลสอบวันที่ 5 ก.ค. 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สศศ.เขต 5 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้สอน (26 ก.พ. – 4 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการ (วิชาเอก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตปะกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ครูสอนเด็กพิการ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารโดยการเขียน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย – การจัดการศึกษาทั่วไป – การจัดการศึกษาพิเศษ – ความสามารถทั่วไป
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน

– ทักษะ
การประเมินครั้งที่ ๒ ๒. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : ปฏิบัติ

– สมรรถนะ
๓. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน ๑๐ สอบสัมภาษณ์ ๔. การคิดวิเคราะห์ ๑๕ สอบสัมภาษณ์ ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑๐ สอบสัมภาษณ์ ๖. การสื่อสารโดยการพูด ๕ สอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป ๖. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใดเพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

ดูประกาศคลิกที่นี่
เว็บไซต์ สศศ.เขต 5 สุพรรณบุรี คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •