กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ก.ค. 2562 รวม 22 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/3170/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด,เจ้พานักงานพัฒนาสังคม,พนักงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้หน้าที่สำรวจรังวัด,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,เชียงใหม่,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,พังงา,ระยอง,สงขลา,สระแก้ว,สุพรรณบุรี,สตูล
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนังกานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 6/2562

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนังกานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักพัฒนาสังคม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้พานักงานพัฒนาสังคม

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปว๙.


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้หน้าที่สำรวจรังวัด

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์


เจ้พานักงานพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา


พนักงานคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


เจ้หน้าที่สำรวจรังวัด

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments