Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 พ.ค. 2562

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย”

ลิงค์: https://ehenx.com/2612/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป,เจ้าหน้าที่สถิติ,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,590-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ก.ค. -7 ส.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://iqepi.com/44884/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ก.ค. – 7 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 พ.ค. -20 มิ.ย. 2561 รวม 6 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://iqepi.com/44381/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน,นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-15,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -21 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://iqepi.com/42801/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.พ. – 21 ก.พ. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ค. -27 ก.ค. 2560 รวม 6 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://iqepi.com/39988/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี,ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 27 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ 1 มี.ค. -22 มี.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย”

ลิงค์: https://iqepi.com/37409/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,พนักงานบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,010-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มี.ค. – 22 มี.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.พ. -17 ก.พ. 2560 |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://iqepi.com/37156/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.พ. – 17 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำแพงเพชร

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจน หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินและบัญชี ความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย งานราชการ กำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย2560 สอบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 60 ehenbook.com สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ต.ค. -7 พ.ย. 2559 |นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

“สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย”

ลิงค์: https://iqepi.com/36184/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ต.ค. – 7 พ.ย. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ การวางแผนประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน การวางแผน การประสานงานและการบริการด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปและอุปกรณ์
– ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security Management) และระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานประยุกต์ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis and Feasibility Study) การวางแผนแก้ไขปัญหา (Algorithm Design) การเขียนโปรแกรม (Program Coding) การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Program testing and Debugging)
– ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Database) ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การใช้ภาษา SQL เป็นต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย2559 สอบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 59 ehenbook.com สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ 10 ต.ค. -31 ต.ค. 2559 |นักวิทยาศาสตร์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

“สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย”

ลิงค์: https://iqepi.com/36159/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,010-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี,กำแพงเพชร,ชลบุรี,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ต.ค. – 31 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๓

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย งานราชการ กาญจนบุรี,กำแพงเพชร,ชลบุรี,อุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย2559 สอบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 59 ehenbook.com สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •