Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ย. -26 ก.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ล […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565

“กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร &#8220 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2565

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธั […]