Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ครูผู้สอน,ครูธุรการ (1 – 16 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,ครูธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,140-15,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ครูผู้สอน เอกการจัดการ/การตลาด (พนักงานราชการ)

ครูธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการบริหารงานบุคคล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 16 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ต.ค. 2556
สอบวันที่: 17-18 ต.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 18 ต.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (บัดนี้ – 11 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0 ปี
เพศ ชายและหญิง

คุณสมบัติและความสามารถที่ต้องการ
๑) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับแต่วันที่สมัคร
๒) ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และInternet ได้ในระดับดี สามารถออกแบบและจัดทำโปสเตอร์งานวิชาการได้
๔) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
๕) มีความสามารถในการเขียนโครงการวิจัย รวมถึงอ่านและสรุปวิเคราะห์โครงการวิจัยได้
๖) มีความสามารถสรุปวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยและจัดทำเป็นรายงานได้

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
๑) บันทึกข้อมูลทะเบียนโครงการวิจัยลงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒) สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงของมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูลสากลและจัดทำเป็นรายงาน
๓) จัดทำข้อมูลงานวิจัยเผยแพร่ลงในระบบ Internet และ Intranet
๔) ประสานงานและรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัย เช่น ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ จัดทำเป็นสรุปและรายงาน
๕) ประสานงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์และ/หรือจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการเผยแพร่สู่สังคม
๖) ดำเนินงานด้านเลขานุการกิจของการประชุมต่างๆ

เอกสาร/หลักฐาน
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

วิธีการคัดเลือก พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการและสอบสัมภาษณ์


วิธีการสมัครงาน  ม.มหิดล :

กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 18 ต.ค. 2556
เว็บไซต์ ม.มหิดล คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักจัดการงานทั่ว,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม,ด้านสามัญ),นักสังคมสงเคราะห์,พนักงานคุมประพฤติ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานพินิจ (ชาย),พยาบาลวิชาชีพ (25 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตำแหน่งว่าง สนามสอบที่ 1 สนามกรุงเทพมหานคร

 • นักจัดการงานทั่ว
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม)
 • นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • พนักงานคุมประพฤติ
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • พนักงานพินิจ (ชาย)

ตำแหน่งว่าง สนามสอบที่ 2 สนามศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • เจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งว่าง สนามสอบที่ 3 สนามศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

 • พยาบาลวิชาชีพ
 • เจ้าพนักงานธุรการ

วิธีการสมัครงานราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

เว็บไซต์รับสมัครสอบ

an5606241_page_01

รายละเอียดคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานวิศวกรโยธา (1 – 10 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 17290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรโยธา

วิธีการสมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.นครปฐม ชั้น 4 ต.ถนนขาด จ.นครปฐม

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลนครปฐม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,แพทย์แผนไทย,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด (10 – 14 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงพยาบาลนครปฐมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,แพทย์แผนไทย,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด(รพ.นครปฐม)
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี

วิธีการสมัครงานราชการโรงพยาบาลนครปฐม :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (24 เม.ย. – 8 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครปฐม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

กลุ่มงาน งานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,960 บาท

สำหรับผู้จบปริญญาตรี ทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งไดา้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
และการกำหนดแนวการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะธุรกิจสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์ หนี้สินและทุน จัดท าร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี
3.ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนว
การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี
4.ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
5.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานส านักงานโดยใช้ระบบ Back office เช่น โปรแกรม-สารบรรณ โปรแกรมระบบวันท าการ ระบบ GFMIS ฯลฯ
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม หมู่ 6 ตำบลถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 10 พ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการสถิติ (บัดนี้ – 17 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
จำนวนอัตรา : ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน : ๑๕,๑๙๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – เพศชาย/หญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
หรือได้รับการยกเว้น)
– อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านเวชสถิติ
ระบาดวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– สามารถปฏิบัติงานทางด้านการจัดการสถานพยาบาล
ด้านเวชระเบียน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทาง
ระบาดวิทยาคลินิก
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
– หากมีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา
หรือการจัดการด้านเวชระเบียนในโรงพยาบาล จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี(ข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยมหิดล :

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานคณบดี ชั้น ๔ อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.vs.mahidol.ac.th หรือ http://www.mahidol.ac.th/muthai/job_news.htm และส่งใบสมัครไปที่ E-mail Address : weerapong.pan@mahidol.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๕๒๔๒-๔ ต่อ ๑๔๑๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานโยธา (1 – 9 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโยธา
อัตราเงินเดือน : ๑๑,๑๖๐ บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิ ปวท.,ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา และช่างสำรวจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานชา่งโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดสอบวัสดุทดสอบหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบคำนวณ ออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณืในการสำรวจ และทดสอบทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา ออกสำรวจเพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวม เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางผังเมือง ในอนาคตสำรวจหลักหมุดคำพิกัดในเขตผังเมืองรวม และเขตการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ต.ถนนขาด อ.เมือง จงนครปฐม

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรมโยธาธิการและผังเมือง
218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 686 อัตรา หลายสาขา (1 – 31 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน 686 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2556

ตำแหน่ง วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,สถาปนิก,นักธรณีวิทยา,นักบิน,นายแพทย์,นิติกร,เศรษฐกร,นักบัญชี,นักคอมพิวเตอร์,ผู้ตรวจสอบภายใน,วิทยากร,ช่าง,พนักงานวิชาชีพ

** ผู้สมัครระดับปริญญาขึ้นไป จะต้องมีผลคะเเนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 โดยจะต้องเเนบ File ผลคะเเนนมาพร้อมใบสมัคร
มิฉะนั้น จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการสมัครงาน กับ กฟผ.**

**คำเตือน..ระวังเรื่องภูมิลำเนาที่สมัคร และ รูปถ่าย รายละเอียดคลิกที่นี่

**ผู้สมัครอัตราท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร หรือบิดา และหรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่สมัคร

***โปรดอ่าน ก่อนกรอกใบสมัคร***
ผู้สมัครโปรดอ่านประกาศรับสมัครงานและศึกษาขั้นตอนการรับสมัครงานให้ละเอียดก่อนสมัคร
การกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
การแนบ File รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก นามสกุล File รูปภาพที่สนับสนุน คือ : jpg , png , jpeg เท่านั้น และ รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ !! โปรดอย่านำรูปถ่ายของท่าน Scan ลงในกระดาษ A4 และขนาดของรูปถ่ายต้องไม่น้อยกว่า 120×120 Pixels !!
เอกสารประกอบการรับสมัครงานต้องทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ " PDF File " ไม่เกิน 3 เมกกะไบต์ขนาด A4 !! โปรดอย่านำเอกสารประกอบการรับสมัครงานทั้งหมด Scan ลงในกระดาษ A4 ภายในแผ่นเดียว เพราะจะทำให้ขนาดเล็กมาก !!
การตั้งชื่อ File รูปถ่าย และ File เอกสารประกอบการรับสมัครงานจะต้องตั้งชื่อ File เป็นภาษอังกฤษ เท่านั้น !! ห้ามใช้ภาษาไทย ตัวเลข หรือสัญญลักษณ์พิเศษอื่นๆ เช่น * – / @ < เป็นต้น !!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 10 พ.ค. 2556

สอบวันที่ 18 พ.ค. 2556

ประกาศผลสอบวันที่ 5 ก.ค. 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •