• งานราชการอื่นๆ

  กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 4 ส.ค. -18 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานบริการ,พนักงานขับรถยนต์

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กระทรวงการคลัง

  “กระทรวงการคลัง”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35531/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานบริการ,พนักงานขับรถยนต์
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 10,690-11,400
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ส.ค. – 18 ส.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กระทรวงการคลังกรุงเทพมหานคร

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งพรักงานบริการ 1 ตำแหน่ง

  สมัครงาน กระทรวงการคลัง งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง รับสมัคร สอบ กระทรวงการคลัง2559 สอบ กระทรวงการคลัง 59 ehenbook.com กระทรวงการคลัง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการอื่นๆ

  กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 21 ก.ค. -3 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  กระทรวงการคลัง

  “กระทรวงการคลัง”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35303/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,000-
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. – 3 ส.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กระทรวงการคลังกรุงเทพมหานคร

  กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กระทรวงการคลัง งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง รับสมัคร สอบ กระทรวงการคลัง2559 สอบ กระทรวงการคลัง 59 ehenbook.com กระทรวงการคลัง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 ส.ค. 2559
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.ค. -12 ก.ค. 2559 |พนักงานประจำสำนักงาน

  กระทรวงการคลัง

  “กระทรวงการคลัง”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35302/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 13,280-
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ค. – 12 ก.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กระทรวงการคลังกรุงเทพมหานคร

  กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กระทรวงการคลัง งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง รับสมัคร สอบ กระทรวงการคลัง2559 สอบ กระทรวงการคลัง 59 ehenbook.com กระทรวงการคลัง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ก.ค. 2559
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.ค. -12 ก.ค. 2559 |พนักงานประจำสำนักงาน

  "กระทรวงการคลัง"

  ลิงค์: https://iqepi.com/35301/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
  ระดับการศึกษา:
  อัตราเงินเดือน: 13,280-
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ค. – 12 ก.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กระทรวงการคลังกรุงเทพมหานคร

  กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กระทรวงการคลัง งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง รับสมัคร สอบ กระทรวงการคลัง2559 สอบ กระทรวงการคลัง 59 ehenbook.com กระทรวงการคลัง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.ค. -12 ก.ค. 2559 |พนักงานประจำสำนักงาน

  กระทรวงการคลัง

  “กระทรวงการคลัง”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35125/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
  ระดับการศึกษา: ปวช.  
  อัตราเงินเดือน: 11,280-
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ค. – 12 ก.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กระทรวงการคลังกรุงเทพมหานคร

  กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิ ปวช.)
  อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์
  การประชาสัมพันธ์ หรือภาษาต่างประเทศ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. ทางด้านธุรการ ทั้งงานสารบรรณ และงานการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ตรวจทาน ความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล
  2. การสรุปรายงาน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องต้น
  3. การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น การจัดเอกสารให้เป็นระบบ
  4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งมิใช่งานที่เกี่ยวกับงานหนังสือ หรืองานวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 3. ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 4. ความรู้เกี่ยวกับด้านงานธุรการ 5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความสามารถ 1. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel , Power point 2. การใช้อินเตอร์เน็ตและเว็บเพจ 3. การใช้งาน Infographic

  สมัครงาน กระทรวงการคลัง งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง รับสมัคร สอบ กระทรวงการคลัง2559 สอบ กระทรวงการคลัง 59 ehenbook.com กระทรวงการคลัง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • รายงานพิเศษ

  กระทรวงการคลัง – |ได้กันทุกคน ขรก,ลูกจ้างฯ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว,คนจน รับค่าครองชีพ 1,000 บ.

  กระทรวงการคลัง

  “กระทรวงการคลัง”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34127/ หรือ
  เรื่อง: ได้กันทุกคน ขรก,ลูกจ้างฯ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว,คนจน รับค่าครองชีพ 1,000 บ.


  กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

  กระทรวงการคลังชง ครม.ไฟเขียวแจกเงินข้าราชการตั้งแต่ซี 7 ลงไปคนละ 1 พันบาท พร้อมเปิดลงทะเบียนคนจนทั่วประเทศ รับเงิน 1 พันบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

  ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 มี.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ เนื่องจากกรมบัญชีกลางสามารถประหยัดเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2559 จากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และการประมูลด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ได้มากกว่า 30,000 ล้านบาท จึงมีเงินเหลือมากเพียงพอที่รัฐบาลจะสามารถนำไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง

  ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้ ครม.เห็นชอบเพิ่มเงินค่าครองชีพข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงานและระดับปฏิบัติ หรือข้าราชการตั้งแต่ระดับ 7 (ซี 7) ลงไป รวมถึงลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ได้รับค่าครองชีพคนละ 1,000 บาท โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเพียงครั้งเดียว ซึ่งคาดว่าการจ่าย
  เงินค่าครองชีพในครั้งนี้ จะใช้เงินงบประมาณ 1,570 ล้านบาท

  สำหรับวงเงิน 1,570 ล้านบาทนั้น จะกระจายครอบคลุมไปถึงข้าราชการทั่วประเทศที่ได้รับสิทธิ์ 1,018,000 คน ลูกจ้างประจำ 126,000 คน พนักงานราชการ 122,000 คน ลูกจ้างชั่วคราว เงินในงบประมาณ 186,000 คน และเงินนอกงบประมาณอีก 118,000 คน โดยจะจ่ายเงินดังกล่าวภายในเดือน เม.ย.นี้

  นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังเสนอให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนรับลงทะเบียนคนจนทั่วประเทศผ่านคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ และรวมถึงสาขาของธนาคารเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม โดยขีดเส้นความยากจนเอาไว้ที่รายได้ขั้นต่ำไม่เกิน 300 บาทต่อวัน หรือเดือนละไม่เกิน 9,000 บาท ซึ่งคาดว่า จะมีคนจนมาลงทะเบียนประมาณ 17-18 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะแจกเงินช่วยเหลือคนละ 1,000 บาท

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงทะเบียนเพื่อแจกเงินให้แก่คนจนทั่วประเทศดังกล่าว คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินประมาณ 1-2 เดือน เนื่องจากตัวเลขคนจนของประเทศที่แท้จริง ยังไม่มีการลงทะเบียนหรือเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานที่ชัดเจน ทำให้ตัวเลขคนจน 17-18 ล้านคนเป็นการคาดการณ์ ทั้งนี้ เมื่อกระทรวงการคลังได้จำนวนคนจนที่ชัดเจนแล้ว จะนำระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-payment เพื่อจ่ายเงินถึงคนจนที่แท้จริง

  นอกจากนี้ในการประชุม ครม.วันที่ 5 เม.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการกิน-เที่ยวช่วยชาติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมระยะเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-17 เม.ย.59 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยประชาชนสามารถนำค่าใช้จ่ายจากค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าแพ็กเกจทัวร์ มาหักค่าลดหย่อนภาษีได้จำนวนไม่เกิน 15,000 บาท.

  แหล่งที่มา: http://www.thairath.co.th/content/597161

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  อยากรู้หน่วยงานใด รัฐวิสาหกิจใด ที่สังกัด..กระทรวงการคลัง

  มีบางท่านถามเกี่ยวกับ.. ธนาคารกรุงไทยเป็นหน่วยงานของรัฐหรือไม่?? และอีกหลายหน่วยงานใดบ้างที่สังกัดกระทรวงการคลัง

  คำตอบครับ^^
  —————————
  ปี 2496 มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กำหนดให้รัฐบาลสามารถจัดตั้งองค์การของรัฐบาลที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยตรงเป็นพระราชกฤษฎีกาขึ้นได้ ตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ในการเศรษฐกิจหรือช่วยเหลือในการครองชีพหรืออำนวยบริการแก่ประชาชนโดยใช้เงินทุนจากงบประมาณ แผ่นดิน พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นรากฐานของการก่อกำเนิดรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งกระทรวงการคลัง มีรัฐวิสาหกิจในสังกัดประกอบด้วย
  1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด
  2. ธนาคารออมสิน
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  5. โรงงานสุรา
  6. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  7. โรงงานยาสูบ
  8. โรงงานไพ่
  9. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
  10. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
  ปัจจุบันมี..
  หน่วยงานในสังกัด

  • สำนักงานรัฐมนตรี
  • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  • กรมบัญชีกลาง
  • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  • กรมสรรพากร
  • กรมสรรพสามิต
  • กรมศุลกากร
  • กรมธนารักษ์
  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

  รัฐวิสาหกิจในสังกัด

  • ธนาคารกรุงไทย
  • สลากกินแบ่งรัฐบาล
  • ธนาคารออมสิน
  • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.
  • องค์การสุรา
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • โรงงานยาสูบ
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
  • โรงงานไพ่
  • SME Bank
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • บสย. SBCG
  • บตท. SMC

  หน่วยงานอิสระ

  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • กลต. sec.or.th
  • คปภ. oic.or.th

  หน่วยงานในกำกับ

  • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  • สวค. fpri.or.th
  • กบข. gpf.or.th
  • กยศ. studentloan.or.th
  • สพพ. NEDA

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:KTB)[1] เป็นธนาคารของรัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 โดยการควบกิจการของธนาคารมณฑลและธนาคารเกษตร ซึ่งเป็นธนาคารที่รัฐบาลถือหุ้นใหญ่ทั้งคู่ และใช้ชื่อธนาคารใหม่ที่เกิดจากการควบรวมว่า “ธนาคารกรุงไทย จำกัด” มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปนกวายุภักษ์ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของกระทรวงการคลัง โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยนำวงกลมออก และเปลี่ยนสีตราสัญลักษณ์รวมถึงสีธนาคารเป็นสีฟ้าอ่อน
  ในระยะแรกของการก่อตั้ง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนเยาวราช วัตถุประสงค์ของการรวมธนาคารทั้งสองให้เป็นของรัฐ เพื่อให้มีฐานะการเงินมั่นคง บริการกว้างขวาง ผลการดำเนินงานดีขึ้นตามลำดับ จนสำนักงานใหญ่เดิมที่ถนนเยาวราช คับแคบ จึงย้ายสำนักงานมาที่ 35 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งใช้สำนักงานนี้มาจนถึงปัจจุบัน

  ธนาคารกรุงไทยได้เริ่มดำเนินกิจการมา มีการเจริญเติบโตที่มั่นคง รวดเร็ว มีการปรับปรุง และขยายองค์กรงานใหม่ ซึ่งตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวในสมัยนั้น ที่มีสาขาและเอทีเอ็ม (ATM) ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ[ต้องการอ้างอิง]

  ธนาคารเข้าสู่ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 26 มิถุนายน 2532 นับเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่นำหุ้นเข้าซื้อ-ขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ โดยเริ่มเปิดการซื้อ-ขายหุ้นของธนาคารตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 2532 จนกระทั่งในวันที่ 24 มีนาคม 2537 ธนาคารกรุงไทยก็ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนภายใต้ชื่อ “ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Krungthai Bank Public Company Limited”

  ธนาคารกรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศไทยที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลัง โดยถือหุ้นผ่านกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
  ที่มา: กระทรวงการคลัง,วิกิพีเดีย