กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ก.ย. -26 ก.ย. 2561 รวม 5 อัตรา

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ก.ย. -26 ก.ย. 2561 รวม 5 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/509/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ย. – 26 ก.ย. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแนห่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11,500-12,650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง
(2) ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security management)
(3) ความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษา การจัดเก็บสำรองข้อมูล การกู้คืน
(4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(2) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล
(3) ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม
(4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการคลัง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. – 26 ก.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 ต.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments