กระทรวงการคลังแบบฟอร์มลงทะเบียนคนจนรอบ2


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://iqepi.com/37554/ หรือ
เรื่อง: แบบฟอร์มลงทะเบียนคนจนรอบ2


กระทรวงการคลัง เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 หรือ ลงทะเบียนคนจน

 

หากไม่สามารถดาวน์โหลดสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่

  1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  2. ธนาคารออมสิน
  3. ธนาคารกรุงไทย
  4. คลังจังหวัด ทุกจังหวัด
  5. สำนักงานเขตกรุงเทพฯ ทุกเขต

สามารถขอแบบฟอร์มได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรณีต้องการดาวน์โหลด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. กระทรวงการคลัง www.mof.go.th
  2. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th
  3. อีเปย์เมท์ www.epayment.go

คำเตือน เนื่องจากจะมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดในแบบฟอร์มให้เข้าใจ และเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น บัตรประชาชน เลขที่บัตรประชาชนของบิดา มารดา บุตร สมุดทะเบียนบ้าน ทะเบียนผู้พิการ ทะเบียนเกษตรกร เลขที่บัญชีเงินฝาก และไม่ลืมตรวจสอบรายได้ เงินฝากและหนี้สิน แล้วนำไปยื่นด้วยตนเองภายในวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 หากไม่สามารถนำไปยื่นด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments