Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ย. -23 พ.ย. 2564

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น “ ลิงค์: http […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ต.ค. -12 พ.ย. 2563 รวม 225 อัตรา,

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น“ ลิงค์: https […]

Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศหลักเกณฑ์,สอบเลื่อน,นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี

    “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ลิงค์: h […]

Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ สอบท้องถิ่น 2563-2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง(ภาษาอังกฤษ)

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น“ ลิงค์: https […]

Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมสอบ 14,000 อัตราคาดรับสมัครพ.ค.-มิ.ย.60

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น“ ลิงค์: https […]

Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำรวจอัตราว่าง(อีกแล้ว)

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ลิงค์: https […]

Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – |อาจมีอัตราแรกบรรจุมากถึง 14,000 อัตรา

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ลิงค์: https […]

Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ สอบท้องถิ่น 2563-2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – |ตรวจสอบหลักสูตรการสอบ 2556 กับ ข้อมูลปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ลิงค์: https […]

Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – |จำนวนอัตรา/ตำแหน่งว่างที่ท้องถิ่นร้องขอให้ อปท.จัดสอบแทน

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ลิงค์: https […]