ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง(ภาษาอังกฤษ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/39567/ หรือ
เรื่อง: รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง(ภาษาอังกฤษ)


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตัวอย่าง 1

ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง (ภาษาไทย)ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
1. ส่วนกลาง
1.1 ส่นกลางไม่สังกัดสำนัก/กอง
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินDirector – General
– รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน)
– Deputy Director – General (Policy and Plan)

ตัวอย่าง 2

ชื่อตำแหน่งตามสายงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง (ภาษาไทย)ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
นักจัดการงานทั่วไปGeneral Administration Officer
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการGeneral Administration Officer, Practitioner Level
นักจัดการงานทั่วไปชำนาการGeneral Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษGeneral Administration Officer, Senior Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญGeneral Administration Officer, Expert Level
นักจัดการงานทั่วไปทรงคุณวุฒิGeneral Administration Officer, Advisory Level

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments