เหตุการณ์ปัจจุบัน

ถ้าถามมา..จะได้ตอบได้ รวบรวมเหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นประเด็นข้อสอบในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เกี่ยวกับหัวข้อ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ทั้งใน และต่างประเทศ

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกข้อกำหนดนั่งแคปไม่ต้องคาดเข็มขัดดาวน์โหลดติดรถไว้เลย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  ลิงค์: https://iqepi.com/38386/ หรือ
  เรื่อง: ออกข้อกำหนดนั่งแคปไม่ต้องคาดเข็มขัดดาวน์โหลดติดรถไว้เลย

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  ครมเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการเพิ่ม2วันยกเลิก1วัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  ครม

  ครม

  ลิงค์: https://iqepi.com/38351/ หรือ
  เรื่อง: เปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการเพิ่ม2วันยกเลิก1วัน

 • breaking news,  เหตุการณ์ปัจจุบัน

  กรมการขนส่งทางบก – |

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  กรมการขนส่งทางบก

  กรมการขนส่งทางบก

  ลิงค์: https://iqepi.com/37143/ หรือ
  เรื่อง: อบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถฟรี!!


  กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครอบรมฟรี!!

  กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าสร้างนักขับขี่มือใ หม่ที่มีคุณภาพ จัดอบรมเสริมความรู้ด้านควา มปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก ่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอ บรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เริ่มอบรมรุ่นแรก รถยนต์ อบรมวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ รถจักรยานยนต์อบรมวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นต่อไปดูรายละเอียดด้านล่าง

  นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึง ความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอด ภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎหมายจราจรให้แก่ผู้ ขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยเฉพาะนักขับขี่มือใหม่ที ่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกจึงร่วมมือ กับภาคเอกชนเครือข่ายด้านคว ามปลอดภัยทางถนน ได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการเสริมความรู้ให้แ ก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต ์และรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่ขับรถเป็นแล้วแ ต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ร ับความรู้ด้านกฎหมายจราจร วินัยจราจร มารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ในสถานการณ์ต่างๆ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเม ื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสู ตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขีย นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และการทดสอบขับรถในสนามทดสอ บขับรถมาตรฐาน ภายใต้การติดตาม ควบคุม และดูแลการอบรมทดสอบให้เป็น ไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและ ระเบียบเดียวกับการขอรับใบอ นุญาตขับรถในวันเวลาราชการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ รู้ด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเป็น นักขับรถที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางใน การป้องกันและลดอุบัติเหตุบ นท้องถนน

  กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให ้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถย นต์จำนวนทั้งสิ้น 13 รุ่น
  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปี 2560 กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให ้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถย นต์จำนวนทั้งสิ้น 13 รุ่น รถจักรยานยนต์จำนวน 12 รุ่น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน การอบรมแต่อย่างใด และในกรณีที่ผ่านการอบรม ทดสอบ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขั บรถ จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอ นุญาตขับรถเท่านั้น

  โดยผู้สนใจเข้ารับการอบรมรถยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และรถจักรยานยนต์ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

  เตรียมเอกสาร ได้แก่

  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำ เนา
  ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไ ม่เกิน 1 เดือน
  สำหรับรถยนต์

  สมัครได้ที่ส่วนใบอนุ ญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือภาคเอกชนที่จัดอบรมในรุ ่นนั้นๆ

  กำหนดอบรม

  วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมกับบริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2636-1505 ถึง 32 ต่อ 3292-3295
  วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด โทร.0-2641-3500 ต่อ 3333
  วันที่ 1-2 เมษายน 2560 ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร.0-2537-3606
  สำหรับรถจักรยานยนต์

  สมัครที่ส ่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก

  กำหนดอบรม

  วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ 11-12 มีนาคม 2560
  วันที่ 8-9 เมษายน 2560
  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

   

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  ปธน.สหรัฐฯ คนที่ 45 – |โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  ปธน.สหรัฐฯ

  “ปธน.สหรัฐฯ คนที่ 45”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36435/ หรือ
  เรื่อง: โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ


  ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ

  โดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ปี 2489 อายุ 70 ปี ก่อนจะมาเป็นตัวแทนพรรครีพับลีกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2016 ก่อนหน้านี้ ได้ชื่อว่า เป็นนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพล โดยเป็นประธานและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของ ทรัมป์ ออร์กาไนเซชัน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ และธุรกิจอื่นๆ มากมาย อีกทั้งยังเป็นนักเขียน ผู้ผลิต และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์

  ทรัมป์ เกิดที่จาไมกา เอสเตทส์ ย่านควีนส์ ของนิวยอร์ก เป็นลูกคนที่ 4 ในจำนวน 5 คน ของแมรีและเฟรด ทรัมป์ มีเชื้อสายเยอรมันทางฝั่งพ่อและสก็อตต์ทางฝั่งแม่

  จบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Wharton School ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เมื่อปี 2511 ก่อนเข้าบริหารบริษัทก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของพ่อในปี 2524 สร้างชื่อจากการปรากฏตัวในเวทีประกวด Miss USA ที่เขาเป็นเจ้าของในช่วงระหว่างปี 2539 – 2558 และ เคยได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส ว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุด อันดับที่ 156 ของสหรัฐฯ และอันดับที่ 324 ของโลก

   

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  ธนาคารแห่งประเทศไทย – |พร้อมเพย์ – PromptPay เริ่มแล้ววันนี้ (15 ก.ค.59)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

  “ธนาคารแห่งประเทศไทย”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35391/ หรือ
  เรื่อง: พร้อมเพย์ – PromptPay เริ่มแล้ววันนี้ (15 ก.ค.59)


  ธนาคารแห่งประเทศไทย

  บริการโอนเงินและรับโอนเงินรูปแบบใหม่ที่ กระทรวงการคลังผลักดันในการสร้างระบบฐานข้อมูลกลางเชื่อมต่อบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ-โอนเงิน ทั้งจากภาครัฐกับประชาชน และการรับ-โอนเงินของประชาชนกับประชาชน หรือระหว่างประชาชนกับภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการชำระเงินแบบ Any ID ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล หรือ National e-Payment

  ด้วยการใช้ “เลขประจำตัวบัตรประชาชน” หรือหมายเลขโทรศัพท์ ผูกเข้ากับบัญชีเงินฝากไม่ว่าจะเปิดบัญชีของธนาคารใดในประเทศ แทนการใช้หมายเลขบัญชีธนาคาร ช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทย และเป็นการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อทุกภาคส่วน

  สำหรับภาครัฐ – การโอนเงินจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ การรับเงินบำเหน็จบำนาญ หรือการรับเงินเบี้ยยังชีพ หรือจ่ายคืนเงินภาษี หรือสวัสดิการอื่นๆ จากภาครัฐ ก็มั่นใจได้ส่งตรงถึงมือแน่นอน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce รองรับกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ Digital Economy (Nation Digital Economy Committee)

  สำหรับภาคประชาชน – การทำธุรกรรมทางการเงินสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคารที่จดจำยาก เพียงใช้เลขที่บัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์แทน การทำธุรกิจที่รับชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารอย่างการขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตก็สะดวกมากขึ้น ที่สำคัญค่าธรรมเนียมการโอนถูกมากๆ

  • โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ  ฟรี ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
  • โอนเงิน 5,000-30,000  บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาทต่อรายการ
  • โอนเงินมากกว่า 30,000-100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ 
  • โอนเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ

  แต่มีเงื่อนไขในการผูกบัญชีธนาคารกับเลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน/หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

  1. 1 บัญชี ต่อ 1 เลขที่บัตรประชาชน
  2. 1 บัญชี ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์
  3. 1 บัญชี ต่อ 1 เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน และ 1 หมายเลขโทรศัพท์
  4. 1 บัญชี ต่อ 1 เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน และ 3 หมายเลขโทรศัพท์
  5. สามารถผูกบัญชีได้สูงสุด 4 บัญชี

  สามารถผูกบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารได้ด้วยการลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. Application สำหรับใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือของธนาคารที่เปิดบัญชี
  2. Internet Banking ของธนาคารที่เปิดบัญชี
  3. ตู้เอทีเอ็ม
  4. เคาน์เตอร์ธนาคารที่เปิดบัญชี

  โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้า ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับการแจ้งผลผ่านทาง SMS ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

  อนาคตร้านค้าต่างๆ ก็จะมีเครื่องรับชำระเงินแทนการใช้เงินสดที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ e-Payment

  เมื่อหยิบบัตรประชาชนมาดูเห็น “ชิพ” ก็สะดุดใจทำให้นึกถึงเรื่องที่ธนาคารพาณิชย์พร้อมใจกันเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตจากแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ดทั้งหมด โดยมีกำหนดในปลายปี 62 บัตรแบบแถบแม่เหล็กก็จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป จะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่

   

  ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

   

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  ครม. – |ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 1 แสนบาท เงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี!!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  ครม.

  “ครม.”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34311/ หรือ
  เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 1 แสนบาท เงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี!!


  ครม. เปิดรับสมัครสอบ

  กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษี พร้อมทั้งเพิ่มค่าลดหย่อน โดยให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป

  นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

  1. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร จากเดิมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เป็นร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

  2. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากรจากเดิมให้หักได้เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์โดยให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของค่าแห่งลิขสิทธิ์แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ขยายเพิ่มให้ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 ของเงินได้ดังกล่าว แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้

  3. ปรับปรุงการหักค่าลดหย่อน ดังนี้

  (1) ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท

  (2) ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท

  (3) ค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาท และจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นคนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร (จากเดิมที่ให้หักลดหย่อน 2,000 บาท/คน)

  (4) ในกรณีที่คู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท

  (5) กองมรดกเดิมให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท

  (6) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วนคนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่

  เกิน 60,000 บาท เป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท

  4. ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

  บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการปรับปรุง

  เงินได้สุทธิ อัตราภาษี (ร้อยละ) เงินได้สุทธิ อัตราภาษี (ร้อยละ)

  1-300,000* 5 1-300,000* 5

  300,001-500,000 10 300,001-500,000 10

  500,001-750,000 15 500,001-750,000 15

  750,001-1,000,000 20 750,001-1,000,000 20

  1,000,001-2,000,000 25 1,000,001-2,000,000 25

  2,000,001-4,000,000 30 2,000,001-5,000,000 30

  4,000,001 ขึ้นไป 35 5,000,001 ขึ้นไป 35

  * ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกยังคงสามารถใช้ต่อไปตามพระราช

  กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551

  5. ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ดังนี้

  (1) กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว

  – หากผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 50,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้เกิน 100,000 บาท

  – หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน200,000 บาท

  (2) กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน

  – หากผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

  – หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 60,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาท

  (3) กรณีกองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่ง จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

  (4) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

  6. การปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้โดยผู้เสียภาษีที่มีเฉพาะเงินได้ประเภทเงินเดือนและหักลดหย่อนส่วนตัวโดยไม่ใช้สิทธิลดหย่อนรายการอื่น จะเริ่มเสียภาษีเมื่อมีเงินได้ 26,000 บาทต่อเดือน

  ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้ฯกระทบรายได้รัฐลดลงปีละ 32,000 ล้านบาท แต่หวังเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพิ่มขึ้น จากปัจจุบัน ภาษีบุคคลธรรมดาคิดเป็น 17% ภาษีนิติบุคคล 32% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 41% ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3% ภาษีธุรกิจปิโตรเลียม 5% ฯลฯ

  แหล่งที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/694991

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  เหตุการณ์ปัจจุบัน

  กรมการขนส่งทางบก –  ลงโทษหนัก!! พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะกระทำความผิดซ้ำซาก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  กรมการขนส่งทางบก

  “กรมการขนส่งทางบก”

  ลิงค์: https://iqepi.com/33234/ หรือ
  เรื่อง: ลงโทษหนัก!! พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะกระทำความผิดซ้ำซาก


  กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ


  กรมการขนส่งทางบกลงโทษหนัก!!! พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของผู้ขับรถสาธารณะกระท้าความผิดซ้้าซาก เพียงเดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558) พักใช้ใบอนุญาตรถแท็กซี่ผิดซ้้าซากแล้ว 10 รายพร้อมเผย!!! ตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการ
  พักใช้ใบอนุญาตแล้ว 239 ราย เพิกถอน 2 ราย หากประชาชนพบเห็นการกระท้าความผิดหรือพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง


  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  ประกาศ |

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  ครม –  ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง+ใช้ลดภาษี กระตุ้นภาคอสังหาฯ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  ครม

  “ครม”

  ลิงค์: https://iqepi.com/32814/ หรือ
  เรื่อง: ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง+ใช้ลดภาษี กระตุ้นภาคอสังหาฯ


  ครม ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง+ใช้ลดภาษี กระตุ้นภาคอสังหาฯ

  ครม.อนุมัติแผนกระตุ้นอสังหาฯ ประกาศลดค่าจดจำนอง-โอน เหลือ 0.01% พร้อมให้ผู้ซื้อบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท นำมูลค่าบ้าน 20% มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี ด้านธอส.-ออมสิน เตรียมเพิ่มวงเงินปล่อยกู้ มั่นใจหนุนทั้งระบบคึกคัก ด้านผู้ประกอบการรับลูก งัดโปรโมชั่นดึงยอดขาย ขณะที่นักวิเคราะห์มองหุ้นอสังหาฯขึ้นรับข่าวไปแล้ว เตือนระวัง Sell on fact

  **ครม.อนุมัติแผนกระตุ้นอสังหาฯ
  นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังจากประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้ว่า ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ถูกธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อซื้อบ้าน สามารถขอกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)โดยมีวงเงินเบื้องต้น 1 หมื่นล้านบาทที่จะดำเนินการใน 1 ปี ซึ่งหากไม่เพียงพอยังสามารถเพิ่มวงเงินได้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ต้องรอทางธอส.ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงผ่านเอกสารของกระทรวงฯ ว่า เนื่องจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยลดลง ประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศในภาพรวมมีอุปทาน คงค้างในตลาดจำนวนมาก ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองสำคัญในภูมิภาค เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี และขอนแก่น เป็นต้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์รวม 2 มาตรการ ดังนี้

  1. มาตรการการเงิน เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถกู้ซื้อที่อยู่อาศัยในวงเงิน ที่สูงขึ้นด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน อันจะทำให้กลุ่มผู้ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จึงออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เพื่อให้ผู้กู้ใช้ในการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  โดยประมาณการวงเงินให้สินเชื่อรวมเบื้องต้น 10,000 ล้านบาท กำหนดระยะเวลารับคำขอและการทำนิติกรรม 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 และให้ ธอส. สามารถขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี และมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่มีรายได้สุทธิต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยเกณฑ์หลักประกันเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของ ธอส. 2. มาตรการการคลัง

  2. มาตรการการคลัง  
  2.1 การลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ และห้องชุด จากเดิมร้อยละ 2 ของ ราคาประเมินทุนทรัพย์ในกรณีการโอน และร้อยละ 1 ของมูลค่าที่จำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ในกรณีการจำนองฯ เหลือร้อยละ 0.01 เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเร่งให้เกิดการทำนิติกรรมโดยเร็ว  
  2.2 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับรายได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน และมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี กล่าวคือต้องเป็นการซื้อครั้งแรกและเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยจริง โดยต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเนื่องกัน 5 ปีภาษี นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยให้แบ่งใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีภาษี ทั้งนี้ ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

  **ธอส.-ออมสิน เตรียมเพิ่มวงเงินปล่อยกู้ มั่นใจหนุนทั้งระบบคึกคัก
  กระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวข้างต้น จะสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือ ไม่มีรายได้ประจำ และผู้มีรายได้ปานกลางซึ่งไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ให้สามารถ ได้รับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนได้ง่ายยิ่งขึ้น และสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ปัจจุบัน ธอส.ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้วจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินมาตรการข้างต้นมากยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ ผู้ซื้อบ้านทั้งในส่วนของบ้านใหม่และบ้านมือสองจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนอง รวมทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้างต้นด้วย ซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยตรง ทั้งนี้การดำเนินมาตรการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ  
  ทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมหารือกับธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาในการปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายย่อย เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลับมาขยายตัวได้

  **”สมคิด” ชี้เศรษฐกิจไทยเริ่มมีเสถียรภาพ
  ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเชื่อมาตรการที่ออกมาเป็นช่วงเวลาเหมาะสม เพราะในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเริ่มมีเสถียรภาพ ดังนั้นการออกมาตรการในช่วงเวลานี้ จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะถือเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยได้
  หลังจากนี้ จะเริ่มเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยมากขึ้น ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วง โดยการดึงการเคหะแห่งชาติ จัดทำบ้านมั่นคงต่อไป
  ” ยอมรับมาตรการที่ออกมานั้น จะทำให้การจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐลดลง 15,000 ล้านบาท ต่อปี โดยเฉพาะจากการลดค่าธรรมเนียมการโอน และค่าจดจำนอง แต่เชื่อว่าในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นที่ออกมา จะทำให้เม็ดเงินรายได้ภาษีกลับเข้ามาสูงขึ้นกว่าเสียไปได้” นายสมคิด กล่าว   

  **ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 20%ถาวร
  นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 20% เป็นการถาวร จากเดิมมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในสิ้นปีนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจ
  อีกทั้ง ครม.ยังอนุมัติมาตรการภาษีช่วยกิจการเงินร่วมลงทุน หรือ เวนเจอร์แคปปิตอล โดยยกเว้นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี จากปัจจุบันเสียอยู่ที่ 20% เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดเวเจอร์แคปปิตอลมากขึ้น

  **ผู้ประกอบการรับลูก งัดโปรโมชั่นดันยอดขาย
  นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมอัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการโอนบ้านในระดับราคา 3 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสต็อกอสังหาฯระดับราคา 3 ล้านบาท กว่า 7 พันล้านบาท
  ” จากการที่ ครม.จะมีการออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ บริษัทฯ เตรียมอัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดโอน ซึ่งจะทำให้ยอดขายของโครงการทำได้ตามเป้า “นายชานนท์ กล่าว

  **นักวิเคราะห์มองหุ้นอสังหาฯขึ้นรับข่าวไปแล้ว ระวัง Sell on fact
  นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เปิดเผยว่า มาตราการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่มีการนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาผ่านไปแล้วนั้น มองว่าราคาหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้สะท้อนเชิงบวกกับประเด็นดังกล่าวมามากพอควรแล้ว และ อาจจะเจอกับแรงขาย sell on fact ตามมา
  ด้าน บล. เอเซีย พลัส ระบุว่า มาตรการที่ออกมานั้นไม่ได้เหนือความคาดหมาย จึงมีแรงขายแบบ Sell on fact ออกมาให้เห็นวานนี้
     อย่างไรก็ตาม คงต้องคอยติดตามผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าคืบหน้าอย่างไรบ้าง และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัว
  กลยุทธ์ แนะเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่มีประเด็นเฉพาะตัว เน้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่าง SCC กลุ่มอสังหาฯ ในจังหวะย่อตัว อย่าง PS พร้อมกับประเมินแนวรับ 1,400 จุด แนวต้าน 1,420 จุด

  แหล่งที่มา: http://www.efinancethai.com/index.aspx

 • เหตุการณ์ปัจจุบัน

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ –  ตำรวจ 191 เปิดช่องให้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่าน LINE – facebook

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/32813/ หรือ
  เรื่อง: ตำรวจ 191 เปิดช่องให้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่าน LINE – facebook


  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับแจ้งเหตุผ่านโซเชียลมีเดีย

  ตำรวจ 191 หรือตำรวจที่ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายของประเทศไทย ได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับรับแจ้งเหตุผ่านทางแอพส่งข้อความ LINE

  โดยใช้ LINE ID ว่า “patrolcop0191”

  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “You’ll never walk alone” หรือ “คุณจะไม่มีวันเดินเดียวดาย” (มีตำรวจคอยเป็นเพื่อน 24 ชั่วโมง) ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมอย่างมาก โดยโครงการนี้ยังได้รับรางวัล “เกียรติยศตำรวจไทย” จากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

  นอกจากช่องทางดังกล่าวประชาชนยังสามารถแจ้งเหตุผ่านทาง facebook โดยส่งเข้ากล่องข้อความ facebook.com/patrolcop191

  หรือ ส่งอีเมล์ไปที่ Email : patrolcop191@gmail.com

  หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 06-1385-0191, 06-1385-1191, 06-1385-2191 และ 06-1385-3191 (เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ)