Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

One Belt and One Roadเส้นทางสายไหมใหม่NewSilkRoadศตวรรษที่21

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

One

One Belt and One Road

ลิงค์: https://iqepi.com/39206/ หรือ
เรื่อง: เส้นทางสายไหมใหม่NewSilkRoadศตวรรษที่21

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมัลแวร์WannaCryเรียกค่าไถ่

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลิงค์: https://iqepi.com/39102/ หรือ
เรื่อง: มัลแวร์WannaCryเรียกค่าไถ่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

เกาหลีใต้มุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เกาหลีใต้

เกาหลีใต้

ลิงค์: https://iqepi.com/39036/ หรือ
เรื่อง: มุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครง,ประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนที่25

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส

ลิงค์: https://iqepi.com/38954/ หรือ
เรื่อง: เอ็มมานูเอลมาครง,ประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนที่25


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกข้อกำหนดนั่งแคปไม่ต้องคาดเข็มขัดดาวน์โหลดติดรถไว้เลย

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/38386/ หรือ
เรื่อง: ออกข้อกำหนดนั่งแคปไม่ต้องคาดเข็มขัดดาวน์โหลดติดรถไว้เลย


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

ครมเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการเพิ่ม2วันยกเลิก1วัน

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ครม

ครม

ลิงค์: https://iqepi.com/38351/ หรือ
เรื่อง: เปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการเพิ่ม2วันยกเลิก1วัน


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
breaking news เหตุการณ์ปัจจุบัน

กรมการขนส่งทางบก – |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://iqepi.com/37143/ หรือ
เรื่อง: อบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถฟรี!!


กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครอบรมฟรี!!

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าสร้างนักขับขี่มือใ หม่ที่มีคุณภาพ จัดอบรมเสริมความรู้ด้านควา มปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก ่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอ บรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เริ่มอบรมรุ่นแรก รถยนต์ อบรมวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ รถจักรยานยนต์อบรมวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นต่อไปดูรายละเอียดด้านล่าง

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึง ความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอด ภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎหมายจราจรให้แก่ผู้ ขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยเฉพาะนักขับขี่มือใหม่ที ่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกจึงร่วมมือ กับภาคเอกชนเครือข่ายด้านคว ามปลอดภัยทางถนน ได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการเสริมความรู้ให้แ ก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต ์และรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่ขับรถเป็นแล้วแ ต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ร ับความรู้ด้านกฎหมายจราจร วินัยจราจร มารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ในสถานการณ์ต่างๆ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเม ื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสู ตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขีย นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และการทดสอบขับรถในสนามทดสอ บขับรถมาตรฐาน ภายใต้การติดตาม ควบคุม และดูแลการอบรมทดสอบให้เป็น ไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและ ระเบียบเดียวกับการขอรับใบอ นุญาตขับรถในวันเวลาราชการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ รู้ด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเป็น นักขับรถที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางใน การป้องกันและลดอุบัติเหตุบ นท้องถนน

กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให ้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถย นต์จำนวนทั้งสิ้น 13 รุ่น
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปี 2560 กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให ้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถย นต์จำนวนทั้งสิ้น 13 รุ่น รถจักรยานยนต์จำนวน 12 รุ่น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน การอบรมแต่อย่างใด และในกรณีที่ผ่านการอบรม ทดสอบ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขั บรถ จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอ นุญาตขับรถเท่านั้น

โดยผู้สนใจเข้ารับการอบรมรถยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และรถจักรยานยนต์ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

เตรียมเอกสาร ได้แก่

บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำ เนา
ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไ ม่เกิน 1 เดือน
สำหรับรถยนต์

สมัครได้ที่ส่วนใบอนุ ญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือภาคเอกชนที่จัดอบรมในรุ ่นนั้นๆ

กำหนดอบรม

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมกับบริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2636-1505 ถึง 32 ต่อ 3292-3295
วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด โทร.0-2641-3500 ต่อ 3333
วันที่ 1-2 เมษายน 2560 ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร.0-2537-3606
สำหรับรถจักรยานยนต์

สมัครที่ส ่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก

กำหนดอบรม

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 11-12 มีนาคม 2560
วันที่ 8-9 เมษายน 2560
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

ปธน.สหรัฐฯ คนที่ 45 – |โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ปธน.สหรัฐฯ

“ปธน.สหรัฐฯ คนที่ 45”

ลิงค์: https://iqepi.com/36435/ หรือ
เรื่อง: โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ


ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ

โดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ปี 2489 อายุ 70 ปี ก่อนจะมาเป็นตัวแทนพรรครีพับลีกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2016 ก่อนหน้านี้ ได้ชื่อว่า เป็นนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพล โดยเป็นประธานและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของ ทรัมป์ ออร์กาไนเซชัน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ และธุรกิจอื่นๆ มากมาย อีกทั้งยังเป็นนักเขียน ผู้ผลิต และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์

ทรัมป์ เกิดที่จาไมกา เอสเตทส์ ย่านควีนส์ ของนิวยอร์ก เป็นลูกคนที่ 4 ในจำนวน 5 คน ของแมรีและเฟรด ทรัมป์ มีเชื้อสายเยอรมันทางฝั่งพ่อและสก็อตต์ทางฝั่งแม่

จบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Wharton School ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เมื่อปี 2511 ก่อนเข้าบริหารบริษัทก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของพ่อในปี 2524 สร้างชื่อจากการปรากฏตัวในเวทีประกวด Miss USA ที่เขาเป็นเจ้าของในช่วงระหว่างปี 2539 – 2558 และ เคยได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส ว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุด อันดับที่ 156 ของสหรัฐฯ และอันดับที่ 324 ของโลก

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย – |พร้อมเพย์ – PromptPay เริ่มแล้ววันนี้ (15 ก.ค.59)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/35391/ หรือ
เรื่อง: พร้อมเพย์ – PromptPay เริ่มแล้ววันนี้ (15 ก.ค.59)


ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริการโอนเงินและรับโอนเงินรูปแบบใหม่ที่ กระทรวงการคลังผลักดันในการสร้างระบบฐานข้อมูลกลางเชื่อมต่อบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ-โอนเงิน ทั้งจากภาครัฐกับประชาชน และการรับ-โอนเงินของประชาชนกับประชาชน หรือระหว่างประชาชนกับภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการชำระเงินแบบ Any ID ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล หรือ National e-Payment

ด้วยการใช้ “เลขประจำตัวบัตรประชาชน” หรือหมายเลขโทรศัพท์ ผูกเข้ากับบัญชีเงินฝากไม่ว่าจะเปิดบัญชีของธนาคารใดในประเทศ แทนการใช้หมายเลขบัญชีธนาคาร ช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทย และเป็นการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อทุกภาคส่วน

สำหรับภาครัฐ – การโอนเงินจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ การรับเงินบำเหน็จบำนาญ หรือการรับเงินเบี้ยยังชีพ หรือจ่ายคืนเงินภาษี หรือสวัสดิการอื่นๆ จากภาครัฐ ก็มั่นใจได้ส่งตรงถึงมือแน่นอน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce รองรับกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ Digital Economy (Nation Digital Economy Committee)

สำหรับภาคประชาชน – การทำธุรกรรมทางการเงินสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคารที่จดจำยาก เพียงใช้เลขที่บัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์แทน การทำธุรกิจที่รับชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารอย่างการขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตก็สะดวกมากขึ้น ที่สำคัญค่าธรรมเนียมการโอนถูกมากๆ

 • โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ  ฟรี ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
 • โอนเงิน 5,000-30,000  บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาทต่อรายการ
 • โอนเงินมากกว่า 30,000-100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ 
 • โอนเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ

แต่มีเงื่อนไขในการผูกบัญชีธนาคารกับเลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน/หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

 1. 1 บัญชี ต่อ 1 เลขที่บัตรประชาชน
 2. 1 บัญชี ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์
 3. 1 บัญชี ต่อ 1 เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน และ 1 หมายเลขโทรศัพท์
 4. 1 บัญชี ต่อ 1 เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน และ 3 หมายเลขโทรศัพท์
 5. สามารถผูกบัญชีได้สูงสุด 4 บัญชี

สามารถผูกบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารได้ด้วยการลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1. Application สำหรับใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือของธนาคารที่เปิดบัญชี
 2. Internet Banking ของธนาคารที่เปิดบัญชี
 3. ตู้เอทีเอ็ม
 4. เคาน์เตอร์ธนาคารที่เปิดบัญชี

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้า ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับการแจ้งผลผ่านทาง SMS ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

อนาคตร้านค้าต่างๆ ก็จะมีเครื่องรับชำระเงินแทนการใช้เงินสดที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ e-Payment

เมื่อหยิบบัตรประชาชนมาดูเห็น “ชิพ” ก็สะดุดใจทำให้นึกถึงเรื่องที่ธนาคารพาณิชย์พร้อมใจกันเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตจากแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ดทั้งหมด โดยมีกำหนดในปลายปี 62 บัตรแบบแถบแม่เหล็กก็จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป จะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่

 

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •