ก.ศ.ศ.ไฟเขียว –  เกณฑ์ขอย้ายครูผู้สอน-ครูผู้ช่วย ต้องอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2-1 ปี

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

ราชบัณฑิตยสภา –  แจกหนังสือ กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย ให้โรงเรียนมัธยม และสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more