Categories
รายงานพิเศษ

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัดนี้ –  ประกาศวันสอบคัดเลือก วุฒิ ปวส.

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “

ลิงค์: https://iqepi.com/21567/ หรือ
เรื่อง: ประกาศวันสอบคัดเลือก วุฒิ ปวส.
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง ประกาศวันสอบคัดเลือก (ตำแนห่งวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตามที่ PEA ได้มีประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2557 โดยประกาศดังกลา่ว ยกเลิกการสอบในตำแหน่งวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ PEA จะจัดให้มีการสอบใหม่ สำหรับกำหนดการสอบ, รายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบไม่เกินวันที่ 19 ธันวาคม 2557 โดย PEA ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เข้าสอบในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2557 นั้น

บัดนี้ PEA ขอประกาศวันสอบคัดเลือกของตำแหน่งวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยจะดำเนินการสอลคัดเลือก ในวันที่ 31 มกราคม 2558 สำหรับรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่สอบจะประกาศให้ทราบไม่เกินวันที่ 16 มกราคม 2558

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่

Comments

comments