Categories
รายงานพิเศษ

ปปส.รับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ “นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ” กรมบัญชีกลางเข้ารับการประเมินฯ (บัดนี้ถึง 29 ก.ค.56)

ใบสมัครสำหรับผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมบัญชีกลาง ลำดับที่ ๔ – ๑๒ ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครเข้ารับการประเมินคลิกที่นี่

Comments

comments